Späť na zoznam
Inžinier kvality

Inžinier kvality

Máte skúsenosti na pozícii Inžiniera kvality vo výrobe a zvažujete nové výzvy? Máme pre vás príležitosť v stabilnej výrobnej spoločnosti.

Popis práce

 • spracovanie kontrolných plánov a postupov pre kontrolu kvality výrobkov,
 • riadenie procesu opráv nezhodných a poškodených materiálov, polovýrobkov a výrobkov,
 • kontrola správnej evidencie opráv v informačnom systéme,
 • účasť na riešení reklamácií,
 • príprava kvality alertov, preškoľovanie výrobných pracovníkov na alerty,
 • aktívna účasť na kontrole dodržiavania štandardov, technologických postupov,
 • vykonávanie procesných auditov pre zlepšenie kvality,
 • vypracovanie návrhov zmien a odchýlok na základe analýz a výsledkov interných a externých auditov,
 • plánovanie, vývoj, zavádzanie a udržiavanie procesov zlepšovania kvality produktov a znižovania nákladov,
 • sledovanie zavádzania nápravných opatrení do výroby,
 • monitorovanie interných nezhôd, tvorba grafov, správ a navrhovanie riešení na zlepšenie výroby, 
 • účasť na plnení požiadaviek QMS podľa ISO 9001, prípadne EMS podľa ISO 14001, alebo systému bezpečnosti práce,
 • vypracovanie reportov a súvisiacej administratívy.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • 3-ročná prax na podobnej pozícii
 • anglický / nemecký jazyk - výhoda,
 • efektívna komunikácia,
 • analytické myslenie,
 • flexibilita a aktívny prístup,
 • precíznosť a spoľahlivosť, 
 • prozákaznícky prístup.

Ponúkané benefity

 • pružný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • ďalšie finančné aj nefinančné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap. alebo dohodu
Mzda
1.200€ vrátane variabilnej zložky
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.