Späť na zoznam
IT správca systému (výrobný informačný systém)

IT správca systému (výrobný informačný systém)

Pre nášho klienta hľadáme kandidáta na pozíciu IT správca systému (výrobný informačný systém) pre riadenie výrobnej platformy MES.

Popis práce

  • zodpovednosť za programové a projektové riadenie výrobného informačného systému a jeho strategického vývoja s ohľadom na technologické trendy,
  • v spolupráci s internými zákazníkmi analýza a definovanie nových požiadaviek,
  • podpora vývojového tímu pri tvorbe technického návrhu,
  • koordinácia technického návrhu v spolupráci s vývojovým tímom a IT architektmi,
  • zodpovednosť za oblasť IT security a za dodržiavanie bezpečnostných IT noriem,
  • definovať a zabezpečovať súlad smerníc s cieľom zabezpečiť spoločný dizajn a používateľské prostredie,
  • správa a implementácia pravidelných verzií vrátane súvisiacich testovacích procesov a zodpovednosť za plánovanie, koordináciu a pravidelný reporting v rámci pridelených projektov.

Predpoklady úspešného kandidáta

- VŠ vzdelanie v oblasti informatiky, podnikovej informatiky, inžinierstva,
- prax v oblasti riadenia IT projektov,
- skúsenosti s vedením externých softvérových vývojárov,
- znalosť agilných metód (napr. Scrum, Kanban),
- skúsenosti s vývojom softwéru,
- orientácia v technológiách (napr. HP 7/8, Java Script, C #, Zent Framework, GIT),
- znalosti databáz SQL a NoSQL (napr. MySQL, Maria DB, Mongo DB),
- praktické skúsenosti s MySQL vítané,
- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni slovom aj písmom,
- dobré komunikačné schopnosti,
- analytické myslenie,
- ochota cestovať v prípade potreby (občasné pracovné cesty).

Ponúkané benefity

- okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch,
- práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office,
- finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky,
- príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku,
- spoločenské akcie, teambuildingy,
- dovolenka navyše 5 dní,
- zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne,
- príspevok na III. pilier DDS.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.900€ + polročné bonusy vo výške mesačného platu (pri splnení cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.