Späť na vyhľadávanie

Area sales manager – obchod

Zodpovedal som za riadenie obchodnej a cenovej politiky v spoločnosti v predaji Retail v regióne v rámci Západného Slovenska.
Mal som na zodpovednosť plnenie plánu predaja v divízii RETAIL v pridelenom regióne, kde som riadil obchodnú skupinu 11 OZ (zodpovednosť za metodické vedenie OZ, kontrola v regiónoch OZ podľa určenia - hľadanie možností, ako spoločnosť viac zviditeľniť v rámci doterajšej praxe).
Ako Account Manager v FMCG segmente som pôsobil 6 rokov. Počas tejto doby som rozvíjal vzťahy s viac ako 200 klientmi. Klientske portfólio tvorili veľkoobchodní a maloobchodní odberatelia zo Slovenska, medzi nimi napríklad sieť čerpacích staníc Tanker, Coop Jednota atď. Vďaka kvalitne vybudovaným vzťahom sa mi darilo plniť plány predaja, udržiavať lojalitu zákazníkov a prípadné vzniknuté problémy riešiť v pokoji k obojstrannej spokojnosti. Ďalším významným faktorom vyplývajúcim z korektnosti vzťahov bola takmer nulová úroveň neuhradených pohľadávok. Samozrejmosťou a jednou z priorít spolupráce bola vždy dostupnosť sortimentu u zákazníkov. Počas svojej praxe som sa aktívne podieľal na tvorbe obchodných stratégií. Klientov vždy aktívne počúvam a do hĺbky sa zaoberám ich potrebami. V spolupráci s ďalšími kolegami pravidelne monitorujem konkurenciu a sledujem vývoj vo svojom segmente. Všetky rozhodnutia ohľadne plánov a stratégie robím na základe získaných inputov, faktov a predikciách ohľadne ďalšieho vývoja na trhu. Ponúkam svoje skúsenosti, permanentný pozitívny prístup a motiváciu pre budovanie obchodných vzťahov. Od novej pozície Area sales manager očakávam nadobudnutie nových skúsenosti a priestor na uplatnenie svojich doterajších pracovných skúseností.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Internet - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Area sales manager – obchod
 • Account Manager – obchod
 • Manažér obchodnej skupiny
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 1600€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.600€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 143017
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.