Späť na vyhľadávanie

Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia

Kandidátka má ukončené vysokoškolské vzdelanie na UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor enviromentalistika. Ešte počas štúdia na vysokej škole odišla na nejaký čas do Škótska za účelom zlepšenia si
anglického jazyka. Po návrate zo zahraničia a po ukončení školy zistila, že oblasť, v ktorej by chcela pracovať je obchod, pretože bol pre ňu dôležitý kontakt s ľuďmi a rada sa zúčastňovala vyjednávaní. Hneď po škole sa jej naskytla možnosť rozvíjať svoje obchodné zručnosti v farmaceutickej a medicínskej oblasti. Jej prvým dôležitým zamestnávateľom v tejto oblasti bola nadnárodná farma spoločnosť, v ktorej začínala na pozícii Medicínsky reprezentant Respiratory, kde jej hlavnými klientami boli
ambulantní lekári z oblastí alergológie a pneumológie. Už v roku 2008 sa z nej stal TOP Performer – najúspešnejší obchodník v rámci dosiahnutého podielu na trhu a plnenia plánov. Následne jej v rámci spoločnosti bola ponúknutá pozícia First line sales manager CNS a Respiratory. Na tejto
pozícii zastrešovala riadenie 10 obchodných reprezentantov nielen z jej pôvodnej oblasti pôsobenia ale aj z novej oblasti predaja, kde hlavnými klientmi boli psychiatri. Pre Kandidátku to bola prvá riadiaca pozícia, ktorú sa jej podarilo úspešne zvládnuť. V rámci riadenia svojich kolegov používala najmä koučovací a individuálny prístup ku každému členovi tímu. Jej filozofiou riadenia bolo motivovať svojich podriadených, v prípade problémov spoločne nachádzať možnosti riešenia, ale hlavne v nich posilňovať samostatnosť a schopnosť preberať zodpovednosť za svoje aktivity.
Kandidátka má pri riešení problémov proaktívny prístup – nemá rada vetu, že niečo sa nedá spraviť, alebo že situácia je neriešiteľná. Vždy sa buď sama alebo so svojim tímom snažila hľadať spôsoby, ako napr. dosahovať stanovené obchodné výsledky, alebo iné ciele. Zároveň vždy úzkostlivo dbala na dodržiavanie etických princípov predaja a správnej miery asertivity v predaji.
V roku 2009 dostala ponuku od ďalšej farma spoločnosti v ktorej strávila
takmer 10 rokov na pozícii Area Sales Manager (GYN,DER, Lekárne). So svojim tímom 7 obchodných reprezentantov zastrešovala celé Slovensko a jej hlavnými klientmi boli gynekológovia, dermatológovia a lekárne. Išlo o rôznorodých klientov, z hľadiska ich povahy a obchodnému prístupu, ktorý bolo potrebné zvoliť. Okrem generických liekov, mala v portfóliu aj OTC produkty. Kandidátka vníma práve OTC produkty ako tú časť jej portfólia, ktorá je naučila výborným vyjednávacím zručnostiam v lekárňach.
Medzi jej ďalšie zodpovednosti patrilo sledovanie a vyhodnocovanie konkurencie, dvojité návštevy s obchodnými zástupcami, monitorovanie trhu, potenciálna analýza na národnej a regionálnej úrovni ako aj
podpora stratégie značky.
Kandidátku vnímame ako prirodzený vodcovský typ, ktorý rešpekt v tíme získala nielen len koučovacím prístupom manažovania ľudí, ale aj skvelou odbornou pripravenosťou, čo sa týka znalosti predávaného
portfólia. To u nej oceňovali nie len klienti ale aj spolupracovníci.
V rámci riadenia ľudí vie byť aj prísna a náročná na plnenie cieľov, na druhej strane je pre ňu zachovanie si ľudského prístupu aj v riadení ľudí.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Internet (e-mail, www)
 • IMS
 • SIEBEL
 • J-RIS, J-MAS
 • SAP –vyúčtovanie nákladov, schvaľovanie objednávok a vyúčtovaní
 • Cegedim

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia
 • Area sales manager – FMCG
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 78862
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.