Späť na vyhľadávanie

Elektrotechnik

Kandidát má ukončené štúdium na TU, Fakulte výrobných technológii. Je po príjemný, komunikatívny mladý človek. Medzi jeho vlastnosti patrí pracovitosť, ochota, schopnosť a zvyk pracovať v maximálnom nasadení a podľa potrieb zamestnávateľa bez ohľadu na pracovný čas. Je flexibilný a ambiciózny, má veľmi dobré komunikačné schopnosti, je otvorený typ osobnosti. Snaží sa rozširovať svoje skúsenosti a vedomosti ďalším štúdiom a hľadaním nových príležitostí

Počas školy mal možnosť vždy 4 mesiace v lete pracovať pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou odevov. Počas dvoch rokov pracoval kandidát ako tímlíder (cca 10 ľudí) - zadeľoval úlohy, dohliadal na dodržiavanie KPI, zaškoľoval nových pracovníkov, reportoval nadriadeným. Po ukončení školy pracoval takmer rok ako Technický špecialista elektrotechnik , hlavnou náplňou práce bola technická podpora elektrických zariadení na montážnej linke. Následne pol roka pracoval ako živnostník v Nemecku - montáž, elektromontáž technických a elektrických zariadení a po návrate krátko ako Technik kvality. Posledné tri roky vedie súkromnú prevádzku. Ak by dostal príležitosť, veľmi rád by sa vrátil k povolaniu, ktoré vyštudoval a budúcemu zamestnávateľovi vie ponúknuť nadobudnuté čiastkové skúsenosti (tímlíder, Technický špecialista, Technik kvality).

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Osvedčenie SR č.508/2009 Z.z., §21 Elektrotechnik
 • Osvedčenie SR č.508/2009 Z.z., §22 Samostatný elektrotechnik
 • Pokladňa - Základy
 • Strojopis - Pokročilý
 • Microsoft Access - Pokročilý
 • Autodesk Inventor - Pokročilý
 • Pro/ENGINEER - Pokročilý
 • Administrácia LAN/WAN - Pokročilý
 • Administrácia Windows serverov - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Elektrotechnik
 • Technik – elektrotechnika a energetika
 • Technik kontroly kvality
Preferované lokalita
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 1200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.200€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156087
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.