Späť na vyhľadávanie

Generálny riaditeľ

Kandidát je veľmi príjemný, dynamický štyridsiatnik z Košíc. Má ukončenú Technickú univerzitu v Košiciach. Anglický jazyk ovláda na pokročilej úrovni. Pozície vo vrcholovom manažmente zastáva od roku 2013–Manažér výroby a Plant Manager. Od roku 2017 do súčasnosti zastáva pozíciu Plant Mangera v spoločnosti zameranej na výrobu celulózovo papierenských produktov. V závode, ktorý vedie pracuje cca 260 zamestnancov. Je zodpovedný za celkové výsledky závodu, efektivitu výroby, za zlepšovanie finančných výsledkov. Po svojom nástupe do spoločnosti prenastavil všetky procesy, čoho výsledkom je, že za posledných 16 mesiacov sa v spoločnosti neudial žiaden pracovný úraz, spoločnosť stále generuje zisky, zamestnanci sú v spoločnosti spokojní, je tam zastabilizovaní pracovný tím. Pred rokom 2017 pôsobil v oblasti automobilového priemyslu, kde sa postupne vypracoval z Projektového manažéra na Výrobného manažéra/riaditeľa. Z pozície Výrobného riaditeľa koordinoval úsek s cca vyše 500 zamestnancami. Za jeho pôsobenia na pozícii sa zvýšila produktivita výroby o 25%.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • SAP
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Lotus Notes
 • Microsoft Outlook

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér podniku
 • Riaditeľ / manažér výroby
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156131
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.