Späť na vyhľadávanie

Hlavný účtovník

Kandidátka študovala na Obchodnej akadémii, kde získala veľmi dobrý základ k podvojnému účtovníctvu a k ekonómii ako takej. Vždy k tomu odboru inklinovala, pretože má dobré analytické myslenie a prácu s číslami.

Po ukončení strednej školy prešla viacerými účtovníckymi pozíciami, na ktorých sa vďaka pridelenej agende postupne vypracovala na komplexnú odborníčku v oblasti podvojného účtovníctva.

Pracovala na rôznych účtovníckych pozíciach od finančnej účtovníčky, cez senior účtovníčku, hlavnú účtovníčku až po vedúcu ekonomického oddelenia, vďaka čomu má okrem kvalitných odborných skúsenosti
aj skúsenosti s vedením menšieho tímu ľudí.
Pracovala na účtovníckych pozíciách v stavebných spoločnostiach, v bankách, výrobných spoločnostiach, v realitnej agentúre ako aj v outsourcingovej spoločnosti zameranej na účtovnícke služby pre rôznych
zákazníkov.

Po pozíciách účtovníčok a senior účtovníčok, na ktorých zastrešovala vystavovanie a účtovanie faktúr (došlých, vyšlých), spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z motorových vozidiel, komunikácia s
finančnou správou, práce súvisiace s mesačnou a ročnou závierkou; účtovníčka, spracovanie daňových priznaní k DPH, asistenciu audítorovi, spracovanie reportov.
Zodpovedala za spracovanie kompletného účtovníctva, mzdy a personalistiku.
Okrem bežnej účtovnej agendy participovala aj na implementácii nového účtovného ERP systému a nastavovania účtovných procesov. Úzko spolupracovala s externou auditórskou firmou a komunikáciu s finančnými inštitúciami.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - Pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - Pokročilý
 • Jednoduché účtovníctvo - Pokročilý
 • Mzdové účtovníctvo - Pokročilý
 • Podvojné účtovníctvo - Pokročilý
 • Pokladňa - Pokročilý
 • Skladové hospodárstvo - Pokročilý
 • IBM Lotus Notes - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Základy
 • Microsoft Access - Základy
 • Microsoft Windows - Pokročilý
 • ALFA - Pokročilý
 • OMEGA - Pokročilý
 • SAP - Základy
 • QAD - Pokročilý
 • JD Edwards - Pokročilý
 • Helios Orange - Pokročilý
 • Asseco Spin - Pokročil

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Hlavný účtovník
 • Účtovník
 • Účtovník - podvojné účtovníctvo
 • Účtovník / pracovník SSC
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158486
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.