Späť na vyhľadávanie

Key account manager – obchod

Kandidát je otvorený človek, ktorý má rád kontakt s ľuďmi. Je cieľavedomý, ak má víziu a dobré pracovné podmienky, podáva veľmi dobré výsledky. Má rád nové výzvy, rád sa zdokonaľuje a vzdeláva sa. Vie si dobre organizovať svoj čas a priority.
U kandidáta sa spája prírodovedecké vzdelanie podložené aj s viacročnou prácou obchodníka v segmente nemocníc, laboratórií, univerzitného sektora.
Počas svojej doterajšej praxe získal aj skúsenosti s priamym ako aj nepriamym vedením obchodníckych tímov ako aj organizovaním a účasťou na odborných konferenciách.
Pri stretnutiach s klientami vie veľmi dobre odhadnúť klienta (veľmi dobrá znalosť psychológie klienta), vnímať jeho potreby a hlavne aktívne počúvať. Citlivo vníma aj produkt a služby, ktoré ponúka a vníma ako veľmi dôležitý citlivý prístup pri ponuke healthcare produktov a služieb.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
 • A
Zručnosti
 • MS Windows - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Adobe Photoshop - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Lotus Notes - pokročilý
 • SuperOffice CRM - pokročilý
 • komunikačné zručnosti
 • leadership
 • vyjednávanie
 • prezentačné zručnosti

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Key account manager – obchod
 • Key account manager – zdravotníctvo a farmácia
 • Area sales manager – obchod
 • Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trenčín
 • Piešťany
 • Senec
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 74107
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.