Späť na vyhľadávanie

Key account manager – zdravotníctvo a farmácia

Kandidátka má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti klinickej výživy na Fakulte Agrobiológie a potravinových zdrojov v Nitre. Vďaka štúdiu v tomto odbore získala okrem iného veľmi dobré znalosti z oblasti biochémie, anorganickej a organickej chémie, ktoré naplno využila vo svojej praxi.
Po skončení školy sa rozhodla pre kariéru na obchodných pozíciách v medicínskych a farmaceutických spoločnostiach.
Dnes už má takmer 20-ročné skúsenosti na pozíciách obchodného zástupcu, key account managera a sales and marketing managera.
Počas svojej praxe viedla kandidátka tím cca 3 obchodníkov, ktorým stanovovala obchodné ciele, mentorovala ich, usmerňovala a aj hodnotila. Pri svojich spolupracovníkoch vnímala ako dôležitý aspekt tímového úspechu ich schopnosť rozmýšľať a pracovať samostatne. Zároveň považovala za dôležitý bod manažérskeho úspechu správnu voľbu komunikácie a prístupu k jednotlivým obchodníkom – ako ich správne motivovať a odkomunikovať im ciele.
Má skúsenosti aj s úspešným riadením veľmi šikovných ľudí, ktorí ale mali komplikované povahy
pre efektívnu prácu v tíme.
Kandidátku vnímame ako lojálneho, stabilného, príjemného ale aj pragmatického človeka. Je veľmi empatická, dokáže veľmi rýchlo vystihnúť náladu klienta ako aj svojich spolupracovníkov a zvoliť správny spôsob komunikácie. Zároveň sa vníma ako analytický tip zameraný na čísla. Je plánovací tip. Pre každú situáciu má vždy pripravené viaceré alternatívy riešenia.
Rada sa učí nové veci a veľký dôraz vždy kladie na svoju odbornú pripravenosť pri prezentácii produktov a služieb.
Má odborné skúsenosti so stanovovaním obchodných cieľov vychádzajúcich z market share, potenciálu zvereného trhu. Pravidelne spracovávala budgety a obchodné plány.
Úspešne sa jej podarilo uviesť na trhu viaceré produkty, ktoré do polroka dosiahli na trhu v rámci spoločnosti celosvetové prvenstvo.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • leadership
 • vyjednávacie zručnosti
 • tvorba obchodných plánov
 • tvorba obchodných rozpočtov
 • prezentačné zručnosti
 • Microsoft Office 365 - pokročilý
 • Veeva Commercial system - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Key account manager – zdravotníctvo a farmácia
 • Area sales manager – zdravotníctvo a farmácia
 • Account Manager – obchod
 • Obchodný manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Nitra
 • Prievidza
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 154318
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.