Späť na vyhľadávanie

Laborant

Kandidát je energický a komunikatívny mladý muž, ktorý ukončil magisterské štúdium na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty UK a následne Doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK. Počas štúdia absolvoval stáž v Taliansku, na Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Má skúsenosť s prácou v laboratóriu, počas celého doktorandského štúdia, s vyhľadávaním v databázach PubMed a Scopus, písaním publikácií. Počas štúdia v Ríme sa venoval oblasti izolácia neutrofilov, veľmi oceňoval možnosť naučiť sa nové metódy a zažiť iný prístup k vede ako na Slovensku. Výsledky z pobytu využil následne pri publikačnej aktivite. Rád by si našiel zamestnanie, kde by naplno využil svoje skúsenosti počas štúdia pobyte v zahraničí.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
 • Francúzsky – mierne pokročilý (B1)
 • Taliansky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) – pokročilý
 • Graphpad – expert
 • Ethovision (Noldus) – pokročilý
 • citačné softvéry (Mendeley) – expert
 • práca a vyhľadávanie v medicínskych
 • databázach (PubMed, Web of Science, SCOPUS) – expert
 • práca s grafickým editorom BioRender – expert

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Laborant
 • Farmaceutický laborant
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 1650€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.650€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.650€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155806
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.