Späť na vyhľadávanie

Manažér kvality

Kandidátka je príjemná 54 ročná žena z obce pri Leviciach. Má ukončené gymnaziálne vzdelanie, aktuálne je v 3. ročníku bakalárskeho diaľkového štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, odbor Kvalita a bezpečnosť vo výrobných
technológiách. Anglický jazyk ovláda na stredne pokročilej úrovni, hovorí plynule – pracuje v oblasti automotive a využíva ho na dennej báze. Ovláda prácu v programe SAP.

V oblasti kvality sa pohybuje 10 rokov, vykonávala pozície Manažér kvality, Technik kvality, INTERNAL PROCESS AUDITOR a v súčasnosti zastáva pozíciu QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ENGINEER. Väčšinu tohto obdobia pracovala v automotive
sektore, kde sú nároky na dodržiavanie štandardov kvality veľmi vysoké.

Má veľmi bohaté skúsenosti so všetkými dokumentáciami kvality, auditmi, internými, externými, metrológiou, ISO, reklamáciami, riešením nezhôd, reportmi 8D, zavádzaním kompetencií, dohliada nad implementáciou certifikácie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
  • B
Zručnosti
  • MS OFFICE
  • SAP

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Manažér kvality
  • Inžinier kvality
Preferované lokalita
  • Levice
Očakávaná mzda
  • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 144283
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.