Späť na vyhľadávanie

Manažér kvality

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Strojníckej fakulte, špecializáciu: Inžinierstvo riadenia priemyslu.
Má viac ako 20-ročné skúsenosti vo výrobných podnikoch, z toho polovicu obdobia pracoval na pozíciách manažéra kvality.
Má skúsenosti so zavádzaním integrovaného manažérske systému do praxe podľa požiadaviek ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS, ISO 26000. Vykonával rôzne typy inšpekcií/auditov (interný, procesný, produktový) a má aj skúsenosti s riadením prideleného tímu kvality. Je držiteľom platných certifikátov interného audítora.
Okrem pozícií manažéra kvality zastával počas svojej doterajšej praxe aj pozície projektového manažéra vo výrobnom podniku ako aj špecialistu operatívneho plánovania. Vďaka týmto skúsenostiam získal komplexný pohľad na fungovanie procesov vo výrobnom podniku.
Má skúsenosti s riadením ucelených obchodno-technických prípadov na území SR a ČR v stavebnej oblasti /typizované a atypické technické riešenia v protipožiarnych uzáveroch na veľkých projektov – ucelené riedenie projektov od vypracovania cenových ponúk až po odovzdanie diela a fakturáciu.
Kandidát sa vyznačuje precíznou pracovnou etikou, pozitívnym prístupom a schopnosťou motivovať tých, s ktorými pracuje.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Taliansky – stredne pokročilý (B2)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Manažér kvality
 • Manažér kvality
 • Projektový manažér – výroba
Preferované lokalita
 • Poprad
 • Bardejov
 • Prešov
 • Kežmarok
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 145390
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.