Späť na vyhľadávanie

MANAŽMENT KVALITY

Zaujímajú ma pozície v oblasti produkcie a služieb, ktoré vyžadujú analytické a logické myslenie s návrhmi riešení pri zlepšovaní alebo dizajnovaní procesov. Rád by som participoval na vytvorení a/alebo
zlepšení Lean Six Sigma organizácie, ktorá je riadená procesmi a výkonnosťou. S entuziazmom analyzujem dáta a proces ako celok, berúc do úvahy všetky relevantné faktory na jeho vplyv a ich vzájomnú
kauzalitu a koreláciu, hľadám koreňové príčiny problémov, navrhujem prípadne vyvíjam konkrétne riešenia. Veľmi rád argumentujem s inými kolegami, ako najefektívnejšie vyriešiť daný problém. Viem, ako
použiť pokročilú štatistickú analýzu dát, lean a six sigma nástroje, prvky riadenia kvality, normu ISO 9001:2015, predpovedné modely a cloudové riešenia v oblasti služieb. V mojom profesnom živote sa
opieram o svoje vedomosti, svoje skúsenosti ale aj iných kolegov a o zdravý sedliacky rozum. Samozrejmosťou je neustála túžba po vzdelávaní a profesnom i osobnostnom raste. Som tímový hráč, rád
nadväzujem kontakty, pretože to je jediný spôsob ako dosiahnúť maximálne možný efektívný výkon v akomkoľvek projekte alebo profesii.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • FMEA
 • 8D
 • CCPA
 • PDCA
 • DMAIC
 • DMADV
 • gemba
 • ISO 9001
 • 5 Whys
 • mapovanie procesov
 • štatistická analýza
 • procesná analýza
 • práca s dátami
 • predpovedné modely
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Outlook
 • MS PowerPoint
 • MS OneNote
 • MS Visio
 • MS Acess
 • MS SharePoint
 • blueprism
 • SAP
 • MINITAB
 • Sigma XL
 • AdobePhotoshop Lightroom

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
 • Skrátený úväzok
 • Na dohodu (brigády)
Preferované pozície
 • MANAŽMENT KVALITY
 • Riaditeľ / manažér kvality a ISO
 • Manažér reklamačného oddelenia
 • Inžinier kvality
 • Manažér kvality
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 2800€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť,Skrátený úväzok,Na dohodu (brigády)
Očakávaná mzda
2.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 3408
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.