Späť na vyhľadávanie

Marketingový manažér

Kandidátka má ukončené štúdium na City University of Seatle. Bakalárske štúdium ukončila priamo vo Washingtone v USA. Počas svojej doterajšej takmer 20-ročnej praxe pôsobila v nadnárodných spoločnostiach v oblasti CRM, FMCG, Telco, IT na Slovensku, vo Viedni ako aj v európskych pobočkách.
Jej úlohou vybudovanie marketingového a komunikačného tímu, vytvorenie komunikačnej stratégie pre klientov B2B ako aj B2C, výber a nastavenie spolupráce s kreatívnymi, PR a digitálnymi agentúrami.
V rámci svojich pozícií budovala a viedla tímy od 3 až do cca 30 ľudí a to nielen na Slovensku ale aj na pobočkách v iných krajinách.
Kandidátka je profesionál zameraný na výsledok a so silnou orientáciou na klienta v oblasti brand managementu, strategického maketingu, public relation, internej komunikácie ako aj mediálnej a krízovej komunikácie. Má výborné skúsenosti v spolupráci s novinármi, prípravou tlačových správ a budovania dlhodobých dobrých vzťahov s novinármi.
Jej skúsenosti zahŕňajú realizáciu tradičných ako aj digitálnych komunikačných a marketingových kampaní.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Taliansky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
 • Španielsky – úplný začiatočník (A1)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Marketingový manažér
 • Marketingový manažér
 • Marketingový riaditeľ
 • PR manažér
 • Riaditeľ PR oddelenia
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 3300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 142690
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.