Späť na vyhľadávanie

Mzdový účtovník

Kandidátka hneď po ukončení strednej školy nastúpila do pracovného procesu a nes už má takmer dvadsať ročné skúsenosti v oblasti spracovania faktúr a posledné štyri roky aj v oblasti mzdovej a personálnej agendy.
Zodpovedá za spracovávanie mesačných a hodinových miest, vrátane príplatkov za sviatky a nočné služby, PN - ky, dovolenky a služobné cesty. Na mesačnej báze pripravuje podklady a zapracováva ich do systému POHODA. Zodpovedá aj za personálnu agendu a na pravidelnej báze komunikuje so sociálnou a zdravotnou poisťovňou.
Popri mzdovej agende zodpovedá kompletne za zavádzanie GDPR do spoločnosti a s tým súvisiacich dodatkov k pracovným zmluvám a súhlasov so spracovaním údajov. Plánuje taktiež pravidelné lekárske prehliadky zamestnancov ako lekárskej prehliadky pri špecifických pozíciách ako je práca vo výškach.
Kandidátka je lojálnym a diskrétnym zamestnancom, čo je pri práci so mzdovými a osobnými údajmi veľmi dôležité. Je cieľavedomá a otvorená učiť sa nové veci.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
  • Nemecky – začiatočník (A2)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Mzdový účtovník
  • Mzdový účtovník
  • Fakturant
Preferované lokalita
  • Bratislava
  • Senec
  • Trnava
Očakávaná mzda
  • 1300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 141466
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.