Späť na vyhľadávanie

Technický manažér – strojárstvo

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite, odbor výrobné technológie. Toto štúdium doplnilo jeho poznatky v oblasti elektromechaniky, ktoré získal počas štúdia na strednej škole. Tu získal aj odbornú spôsobilosť podľa §21, ktorú si neskôr rozšíril o odbornú spôsobilosť podľa §23 na prácu s zariadeniami vysokého napätia.
Už počas svojho pôsobenia vo výrobných podnikoch získal oprávnenie na vykonávanie činnosti Bezpečnostného technika a neskôr aj technika požiarnej ochrany.
Posledné tri roky vo výrobnej spoločnosti na manažérskych pozíciách priamo vo výrobe, ktorá bola zameraná na výrobu plastových komponentov a ich montáže do väčších celkov. Tu získal cenné poznatky nielen v oblasti spracovania plastu, nastavovania strojov na výrobu plastových komponentov, ale aj užitočné manažérske zručnosti pri vedení cca 80 operátorov v 3-smennej prevádzke. Má skúsenosti s plne automatizovanou výrobou ako aj automatizovanou výrobou kombinovanej s ručným kompletovaním komponentov.
Je tímovým hráčom a počas svojej praxe získal veľa skúseností v spolupráci s oddeleniami kvality, nákupu, logistiky, atď.
Má skúsenosti so zostavovaním rozpočtov, stanovovaním a sledovaním KPI, výberom a zaúčaním zamestnancov vo výrobe.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • E
 • T
Zručnosti
 • Microsoft Word - expert
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - expert
 • Internet(e-mail, www) - expert
 • AutoCAD - pokročilý
 • Autodesk Inventor - pokročilý
 • Pro/ENGINEER - pokročilý
 • Microsoft Outlook - expert
 • Microsoft Visual - pokročilý
 • Microsoft Visio - pokročilý
 • VEMA - expert
 • Infor Smart Office M3 - základy
 • Softvér BTS (Besoft) - základy
 • Fakturácia - pokročilý
 • HELIOS - pokročilý
 • Kontrola kvality - pokročilý
 • Obchodná komunikácia - základy
 • Znalosť výkresovej dokumentácie - pokročilý
 • Zváračský kurz - pokročilý
 • Jednanie so zákazníkmi - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Technický manažér – strojárstvo
 • Bezpečnostný technik
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 134380
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.