Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – prieskum trhu

Kandidátka je veľmi príjemná, milá tridsiatnička žijúca v Bratislave. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie zamerané na cudzie jazyky na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala výmenný študijný program ERAZMUS v Taliansku. Na pokročilej úrovni ovláda anglický, nemecký a taliansky jazyk, na stredne pokročilej úrovni ovláda španielsky jazyk. Pracovné skúsenosti začala získavať už počas vysokoškolského štúdia. V roku 2013 získala vďaka vynikajúcej znalosti nemčiny pozíciu Team Leadera v Call centre nemeckej obchodnej spoločnosti. Tu nadobudla skúsenosti s vedením tímu, ktorý sa pohyboval od 15 do 20 ľudí. Pre klienta bola kontaktnou osobou na Slovensku, bola zodpovedná za výsledky tímu, za pravidelné reportovanie. Po roku a pol zo spoločnosti odišla. Dôvodom bolo získanie pracovného miesta v nadnárodnej spoločnosti, kde videla vyšší potenciál svojho rozvoja. Jej očakávania sa však v tomto prípade minuli s tým, čo bola jej reálna náplň práce a z tohto dôvodu si po pol roku začala hľadať iné uplatnenie, čo sa jej aj podarilo. Posledných šesť rokov pracuje v oblasti marketingového prieskumu trhu. Do júna tohto roka pracovala ako Project Manager/Team Leader v jednej z najväčších svetových spoločností pôsobiacich v tejto oblasti. Tu od začiatku mala na starosti prieskumy pre jedného klienta a tým bola telekomunikačná spoločnosť. Po krátkom čase sa stala Team Leadrom 5 členného tímu, ktorý realizoval prieskumy pre daného klienta. Išlo o veľké kvantitatívne prieskumy realizované v 12 krajinách Európy metódami CATI alebo CAVI. Kandidátka bola jednak kontaktnou osobou pre klienta ale aj pre kolegov, ktorí realizovali zbery dát v zahraničí, v 12 krajinách. Ako Project Manager bola zodpovedná za kontrolu odovzdávaných dát, v prípade, že sa klientovi odovzdávali len tabuľky alebo za reporty, za zhodnotene výsledkov jednotlivých prieskumov, porovnania, marketingové odporúčania. Je naučená koordinovať viaceré projekty naraz. Po 6 rokoch sa sama rozhodla zo spoločnosti odísť, dôvodom bola potreba zmeny, tým že od začiatku mala na starosti prieskumy len pre jedného klienta, už nevidela vo svojej práci žiaden progres. Novému zamestnávateľovi vie ponúknuť svoje bohaté skúsenosti v oblasti marketingového prieskumu trhu, líderské zručnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti, znalosť 4 cudzích jazykov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Španielsky – stredne pokročilý (B2)
 • Taliansky – pokročilý (C1)
Zručnosti
 • MS Office
 • PowerBI

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – prieskum trhu
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 149772
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.