Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia

Kandidát je príjemný, komunikatívny, asertívny človek. Je cieľavedomý, rád sa rozvíja a napreduje. Je nadšencom pre nové trendy v medicíne. Má analytické myslenie a vie veci „dať do pohybu“ - má drive posunúť projekty či úlohy dopredu. Je zodpovedný, rád dodržiava termíny, vie zaujať stanovisko, ale zároveň vie za svoje rozhodnutia zobrať zodpovednosť.

Svojmu budúcemu zamestnávateľovi môže poskytnúť svoje skúsenosti získané v zahraničí. Vie ponúknuť 13 rokov skúseností s výskumom, vývojom a implementáciou nových metód a má prehľad o liekoch v celostnom merítku. Má tiež skúsenosti s finančným plánovaním, prípravou a vedením projektov, a aj keď nemá skúsenosti s grantami v SK, bežne komunikuje s medzinárodnými univerzitami a vedeckými pracoviskami

Po ukončení štúdia kandidát rok pracoval ako farmaceut v lekárni. Táto práca ho však nenapĺňala, pripomínalo mu to skôr prácu predavačky. Preto prijal ponuku a nastúpil do spoločnosti, kde pracoval sedem rokov najskôr na pozícii R&D scientist, neskôr ako Senior R&D scientist. Táto spoločnosť sa zaoberala vývojom generických liekov a kandidát tu pracoval na oddelení galenického vývoja. Svoje pôsobenie v spoločnosti vníma ako solídny základ do farma biznisu.

Po tom, ako skončil projekt, počas ktorého si robil dizertačnú prácu, sa kandidát rozhodol pre zmenu. Keďže si bol vedomý, že v zahraničí sa viac investuje do vedy a výskumu, prijal ponuku spoločnosti pôsobiacej mimo SR. Robil tu kontaktný vývojový výskum pre rôzne farma firmy. Prišiel do kontaktu s novými liečivami, mal možnosť sledovať nové trendy. Táto práca sa mu páčila, ale z rodinných dôvodov sa chcel presunúť bližšie k bydlisku, a preto prijal pracovnú ponuku v spoločnosti, kde pracuje doteraz. . V súčasnosti je kandidát otvorený novej zaujímavej príležitosti v Bratislave. Jednak už by nechcel cestovať (dochádza do Vidne), ale aj nevidí v svojej súčasnej práci progres. Rád by sa stal súčasťou nejakého úspešného projektu tu na Slovensku, v zahraničí sa stále cíti, akoby to bolo iba „dočasne“, svoju pracovnú budúcnosť spája so Slovenskom.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – pokročilý (C1)
  • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
  • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
  • Monitor klinických štúdií
  • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
Preferované lokalita
  • Bratislava
Očakávaná mzda
  • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 129610
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.