Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér IT

During 18 years of my professional career, I have gained extensive managerial experience: 3+ years General management, 10+
years IT management, 10+ years Project management, 5+ years People management. My knowledge and experience span
multiple industries: electromobility, fintech, banking, IT and healthcare.

Achieving tangible results within my assignments, I have successfully helped organizations improve in many ways. From creating
completely new capabilities, thru turning under-performing departments and projects around, improving company-wide
collaboration, up to launching new products on the market and retaining key clients. I have worked for global corporations,
international mid-size companies and regional start-ups / scale-ups. I interacted with many nationalities and cultures and crossed
multiple industries, which created and fostered in me a strong sense of open-mindedness in how to approach challenges.

I like to think of myself as enthusiastic, client-oriented person with positive attitude towards processes and attention to detail. I
enjoy variety, dynamic environments, multi-cultural teams. I have an entrepreneurial spirit and I like challenging status-quo.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • SalesForce CRM
 • Atlassian Jira (SW development, Agile)
 • Atlassian Confluence (Document repository)
 • Productboard (Product management)
 • Zoho One suite (CRM, Desk, HR, Project...)
 • Microsoft 365 (Admin, Office, Collaboration)
 • Bitrix24 (Collaboration)
 • Microsoft SharePoint (Collaboration)
 • Zabbix (IT monitoring)
 • CA Clarity (Project management)
 • Microsoft Project (Project management)
 • Microsoft Navision (ERP)
 • Sparx Enterprise architect (Enterprise architecture)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér IT
 • Country director
 • Country manager
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér pobočky
 • Riaditeľ / manažér Shared Service Center
 • Business developer
 • IT projektový manažér
 • IT riaditeľ
 • Projektový manažér
 • Prevádzkový riaditeľ
 • Manažér projektového oddelenia
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 8000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
Živnosť
Očakávaná mzda
8.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 14028
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.