Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér kvality a ISO

Kandidátka začínala svoje pôsobenie v spoločnosti zaoberajúca sa lisovaním, montážou a pokovovaním plastových komponentov, počas siedmych rokov zastávala rôzne pozície, napríklad ISO špecialista a Merací technik - kontrolór.
Zabezpečila prípravu firmy na certifikáciu ISO TS 16 949 a SEM 14001, pripravovala karty procesov, procesnú mapu, prípravu dokumentácie, smerníc, formulárov, kontrolovala plnenie akčného plánu v súvislosti s certifikáciou. Bola interný audítor podľa VDA 6.3 a leader za oddelenie kvality pri nábehu nového interného systému, zlučovanie a centralizácia dát ORACLE.
Následne jeden rok pôsobila kandidátka na pozícii Vedúcej oddelenia nákupu, ale potom sa vrátila opäť ku odvetviu kvality, rok pôsobila v nadnárodnej spoločnosti ako Manažér pre kvalitu a interný audítor a následne posledných osem rokov nadnárodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním služby v riadení vstupnej kontroly, výstupnej kontroly pre zákazníka na pozícii QUALITY OPERATIONS MANAGER. Pôsobila ako Interný audítor ISO 9001, plánovala interné audity, monitorovala a analyzovala reklamácie od zákazníka, v jej kompetencii bolo schvaľovanie 8D reportov, 5 why, Ishikawa, CAR, nákladov na COPQ. Ďalšími kompetenciami bolo schvaľovanie kontrolných a pracovných postupov, hodnotenie a výsledky mesačného KP auditu, hodnotenie a výsledky z kontrolných ISO auditov, nahadzovanie a analyzovanie údajov v zákazníckom CRM portáli, plánovanie ľudských zdrojov podľa objemov a požiadaviek, návrh platových tried a bonusového systému pre štruktúru, príprava a odsúhlasovanie mesačných podkladov k mzdám, príprava a schvaľovanie plánu dovoleniek, schvaľovanie objednávok meracej techniky, prípravkov, nástrojov, spotrebného materiálu a OOPP. Svoje pôsobenie kandidátka ukončila po organizačnej zmene. Momentálne je v štádiu hľadania novej pracovnej príležitosti, kde by uplatnila svoje skúsenosti a vedomosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Audit procesu podľa VDA 6.3
 • Interný audítor ISO TS 16949 v automobilovom priemysle
 • Interný audítor ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002
 • MS Windows XP
 • MS office

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér kvality a ISO
 • MANAŽMENT KVALITY
 • Manažér kvality
 • Riaditeľ kvality a ISO
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 129877
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.