Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér obchodu

Roky práce ako obchodného manažéra v hutníckom priemysle, kde bolo potrebné kreovať a riadiť nový obchodný team. Súčasťou mojej práce bolo operatívne plánovanie dodávky vstupného materiálu pre výrobné linky, riadenie skladov a expedície. Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, udržovanie obchodných vzťahov s koncovými zákazníkmi, ako aj riešiť konfliktné situácie a pracovať pod stresom a v dynamickom prostredí, mám skúsenosť aj s vedením a riadením ľudí. Priamy kontakt so zákazníkmi, zbieranie a vybavovanie požiadaviek nových klientov a starostlivosť o existujúcich klientov. Vo svojej predchádzajúcej funkcii som bol skúsený a pracovne zanietený Lead account manager, no kvôli prebiehajúcej energetickej kríze a s tým spojeným efektom znižovania výkonnosti u hlavného klienta U.S.S. bol môj predchádzajúci zamestnávateľ nútený zrušiť moju pracovnú pozíciu. Som ochotný vzdelávať sa a získavať nové pracovné skúsenosti. Verím, že moje vzdelanie, osobné skúsenosti a predpoklady sú dostatočnou zárukou, že budem pre vybranú spoločnosť prínosom.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Poľsky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • sledovanie včasnosti, množstva a kvality dodávok produktov
 • riešenie nezrovnalostí v dodávkach produktov - z hľadiska kvality, množstva a termínu dodania
 • sledovanie objednávok od zákazníkov
 • komunikácia so zákazníkmi
 • zasielanie relevantných dokumentov
 • fakturácia
 • zadávanie a odsúhlasovanie výrobných zákaziek s výrobným oddelením
 • špedícia
 • organizácia dopravy
 • zastupovanie spoločnosti v colnom konaní
 • práca s firemným softvérom a zákazníckym softvérom
 • príprava a zodpovednosť za vykonanie inventarizácie
 • denná komunikácia v angličtine

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Area sales manager – FMCG
 • Business Development Manager – doprava a logistika
 • Regionálny manažér predaja
 • Vedúci tímu služieb zákazníkom
 • Pracovník oddelenia služieb zákazníkom
 • Manažér zásobovania
 • Vedúci importu / exportu
 • Špecialista importu /exportu
 • Pracovník importu /exportu
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 159317
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.