Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér personálneho oddelenia

Main focus of my carrier is in the field of human resources, selling - B2B, education, facilitation and client services.

In Foundation City University I managed Bratislava and Prague course administrators and regularly communicate with and visit partner university (The Open University Business School). Here I developed my international/multicultural experiences as well as management skills.

Project Bullet Proof Manager was green-field project with licence from Crestcom International, Denver, USA. After implementation phase I act as Sales Manager and Facilitator. In average I had 3 to 4 B2B meetings daily with company owners or with managing directors from different kind of companies which were from different part of industry. Most of them were international companies.

HR and Payroll Manager for Slovakia in Olympic Casino Slovakia (daughter company of Olympic Entertainment Group, Estonia) was a great experience which last 10 years. The essence of my role was to be a strategic business partner for Country Managing Director and department managers. Main focus was on implementing and keeping the company´s Vision, Mission and Core Values. And by this way to run, improve and develop the business.
The most important project, I was responsible for, was 4 Disciplines of Execution which had direct impact on company revenues and costs. With this project we have increased number of clients’ hours and number of new clients, and motivated employees to offer VIP service.
As department manager I was responsible for preparing, defending and keeping the HR department budget and monitoring and controlling overall company salary budget.
I had implemented long term education programme of employees in the areas of communication with clients, assertiveness, ... I organised also team-buildings, annual meetings with all employees, etc.
I run searching, selection and on-boarding. Especially for Head Office in Bratislava. Including managers of departments.
I have also managed the payroll process (collecting data, calculation all variables and bonuses, summarize all date for payroll manager, …)
Regular parts of my duties were consultancies in the area of labour law, GDPR, ...
All administration connected with new employee was also my responsibility (labour contracts, other necessary agreements, health/fire/security trainings, …). And also, all documents connected with contract finishing.

In GPV Austria Cable GmbH, site Hlohovec, I continue to work as HR and Payroll Manager. My responsibilities and duties are almost the same as in Olympic Casino Slovakia.
But because it is production factory there are lots of special issues.
The biggest project is implementation of new information system (MS Dynamics) in company and I am responsible for HR module.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • T

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér personálneho oddelenia
 • Personálny manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Senec
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 91468
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.