Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér závodu

Som typ človeka ktorý je stále inovatívny a manager, ktorý nielen že vie viesť a motivovať tím ľudí k dosiahnutiu firemných cieľov, ale má logické a technické myslenie a schopnosť zvyšovať efektivitu a znižovať stratovosť výroby. Mojou prioritou stále bolo a stále je dávať do popredia záujmy spoločnosti, pre dosiahnutie úspešného fungovania firmy. Stále som tvrdo pracoval na docielení maximálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov. Týmto prístupom som sa postupne vypracoval až na operations managera a na iné vedúce pozície už vo viacerých spoločnostiach, kde sa mi podarilo zvýšiť efektivitu výroby a znížiť materiálové straty.
Medzi moje pozitíva patria dochvíľnosť, veľká flexibilita, vytrvalosť, asertivita, lojalita voči spoločnosti a nadriadeným. Plynule hovorím po anglicky a maďarsky. Ovládam MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, základy kreslenia v Autocad a mám tiež základy programovania v jazyku Visual basic. Mám paragraf 21 v elektrotechnike a som otvorený možnostiam ďalšieho vzdelávania sa.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Maďarsky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • T

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Generálny riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • Riaditeľ / manažér logistiky
 • Vedúci údržby – výroba
 • Produkčný manažér
 • Prevádzkovo - technický riaditeľ / manažér
Preferované lokalita
 • Dunajská Streda
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 160318
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.