Späť na vyhľadávanie

Špecialista call centra

oslovujem Vás, nakoľko si momentálne hľadám prácu.
Mám nasledovné skúsenosti:
• ovládam podrobne legislatívu v zdravotníctve
• výrazy ako sledovanie indikátov kvality, nákup zdravotnej starostlivosti, zmluvy so zdravotnými poisťovňami, obsluha portálov všetkých zdravotných poisťovní, ročné výkazy, štatistiky do NCZI a pod. nie sú pre mňa problém
• od roku 2012 som sa zúčastňovala pracovných stretnutí vo firme NESS pri príprave funkcionalít eZdravia spolu so zástupcami lekárenských, štátnych (MZ SR) a laboratórnych systémov
• v rokoch 2014-2020 som bola pre MZ SR garantom projektu na školenia elektronizácie zdravotníctva (projekt: www.elekar.ness.sk, kde sme zorganizovali 30 školení a bolo osobne zaškolených 350 ambulantných lekárov na funkcionalitu eZdravia)
• v spolupráci s lekármi a zdravotnými poisťovňami som pracovala na analýze a nastavení systému eReceptov, ePN
• vypracovávanie projektov GDPR
• technická podpora portálov poisťovní a NCZI
• od roku 2019 spolupráca na projekte "Moji lekári" - komunikácia " Lekár a pacient" pri objednávaní liekov
• komunikáciu a obchod s farmaceutickými firmami a príprava číselníkov liekov- v tejto sekcii som pracovala samostatne (obchodovanie s viac ako 40 farm. spoločnosťami pri zaradzovaní liekov nad rámec kategorizácie)
• telefonická podpora zákazníkov - lekárov na celom Slovensku (3600 lekárov, 55 tisíc absolvovaných servisných hovorov resp. pripojení cez vzdialenú plochu)
• školenia lekárov všetkých odborností na predpisovanie liekov, štatistiky, výkazníctvo do poisťovní
• sprostredkovanie predaja EKG prístrojov, podpisových podložiek
• objednávanie a inštalácie laboratórnych modulov zákazníkom (nainštalovaných 960 modulov, objednanie prístupov v príslušnom laboratóriu , inštalácie a školenie obsluhy)
• úspešná príprava koncepcie a funkcionality elektronických žiadaniek do programu od roku 2010
• jednanie s novými zákazníkmi, osobné školenia nových zákazníkov na funkcionalitu programu (západné a stredné Slovensko)

Mojou najväčšou výhodou sú dlhoročné skúsenosti v komunikácii s lekármi. Podrobne ovládam problematiku práce na ambulanciách, ovládam predaj zverených SW aj iných produktov. Prácu s PC ovládam (napr. Excel, POWER BI) na úrovni expert. Recenzie na moju prácu Vám poskytne akýkoľvek lekár alebo pracovník zdravotnej poisťovne, s ktorým som komunikovala či už na osobnom školení alebo telefonicky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
  • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
  • Živnosť
Preferované pozície
  • Špecialista call centra
  • MARKETING / REKLAMA / PR
Preferované lokalita
  • Púchov
Očakávaná mzda
  • 1800€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158624
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.