Späť na vyhľadávanie

Vedúci nákupu

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na na STU v Bratislave odbor biochémia a biotechnológia. Svoje znalosti zo štúdia na vysokej škole využíval nielen vo vedeckej činnosti ale neskôr aj vo farmaceutickej oblasti na pozíciách obchodu a nákupu. Už počas pracovných rokov študoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde sa stal úspešným absolventom a expertom v oblasti verejného zdravotníctva. Kandidát má komplexné znalosti v oblasti zdravotníctva ako aj potravinovej bezpečnosti.
Na začiatku svojej kariéry pôsobil v oblasti potravinárstva, kde najskôr zodpovedal za vývoj nových potravinových aditív, technologickú prípravu výroby, laboratórne kontroly a rozbory.
Neskôr pôsobil v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave na pozícii samostatný odborný pracovník analytik, Národné referenčné laboratórium hormónov. Po tejto skúsenosti sa v roku 2005 jeho pozornosť upriamila na farmaceutický priemysel, v ktorom pôsobí dodnes na pozíciách obchodu a nákupu. Najdôležitejšiu časť svojho profesného života strávil v spoločnosti, kde pôsobil 12 rokov na pozícii riaditeľa obchodu aj nákupu. Išlo o slovenskú distribučnú farmaceutickú spoločnosť, ktorá na jednej strane zastrešovala nákup liekov od 500 – 800 dodávateľov z celého sveta, medzi ktorými
boli také spoločnosti ako Pfizer, Novartis, atď. Kandidát zodpovedal za riadenie nákupu a predaja humánnych a veterinárnych liekov, zdravotníckeho materiálu, kozmetiky, diagnostík, nutričných a dietetických prípravkov. Riadil činnosť 20 nákupcov, 50 operátoriek call centra a 9 obchodných zástupcov v oblasti predaja. Klientami v oblasti predaja a distribúcie liekov boli súkromné a štátne nemocnice, lekárne a zdravotné
poisťovne. Kandidát zastrešoval komunikáciu jednak s lekármi, riaditeľmi nemocníc ako aj vedúcimi lekární. Na základe jeho slov sa mu podarilo vybudovať úspešný tím, ktorý takto hodnotil na základe nízkeho
množstva reklamácií zo strany klientov ako aj dodávateľov. Ako veľmi dôležitý aspekt úspešného riadenia vnímal dobré nastavenie nákupnej a predajnej stratégie, poznanie charakteru, silných a slabých stránok
svojho tímu a najmä transparentnú a pravidelnú komunikáciu. Aj keď mal členov tímu rozmiestnených po celom Slovensku, bol vždy zástancom spoločných osobných stretnutí, kde sa preberali výsledky ako aj
prípadné problémy a neúspechy. Za dôležitú súčasť práce s tímom považoval aj spoločné výjazdy za klientami, taktiež aj svoju vlastnú odbornú pripravenosť.

Za 12 rokov pôsobenia v danej spoločnosti sa kandidátovi podarilo zvýšiť podiel spoločnosti na trhu o 50%. V rámci svojho pôsobenia v ďalších farmaceutických spoločnostiach zastrešoval kandidát okrem štandardných aktivít súvisiacich s obchodom a nákupom a riadením zvereného tímu aj prípravu verejných obstarávaní na lieky, ktoré boli vyhlasované slovenskými nemocnicami ako aj zdravotnými poisťovňami. Pri poslednej pracovnej skúsenosti išlo o pozíciu konzultanta pre nákup a predaj v internetovej liekovej spoločnosti. Hoci žije v Nitre, pravidelné dochádzanie do Bratislavy mu nerobí problém, pretože aj v minulosti dochádzal za prácou do Bratislavy.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • používateľ MS Windows – pokročilý
 • používateľ MS-DOS – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – expert
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Access – pokročilý
 • Internet (e-mail, www) – expert

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci nákupu
 • Manažér nákupu
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Obchodný manažér
 • Obchodný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Nitra
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155848
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.