Späť na vyhľadávanie

Vedúci nákupu

Kandidát je komunikatívny človek, skúsený odborník v oblasti nákupu vo výrobnej spoločnosti aj automotive segmente. Má tiež viacročné manažérske skúsenosti. Je flexibilný, rád sa učí nové veci a hľadá riešenia. Nerobí mu problémy multitasking, ovláda viacero jazykov. Viedol viaceré investičné
projekty z hľadiska nákupu (výrobné linky) – nákup, preclievanie,
montovanie, uvedenie do prevádzky.

Po škole prešiel viacerými kratšími zamestnaniami. Po
absolvovaní rekvalifikačného štúdia nemčiny a angličtiny pracoval na
pozícii Manažéra importu a exportu. Na tejto pozícii získal prvé skúsenosti z obchodného jednania (juhoázijský a nemecký trh). Po troch rokoch sa rozhodol prejsť do výrobnej spoločnosti a prijal pozíciu Manažéra predaja pre anglicky, nemecky a rusky hovoriace trhy.

Po zmene majiteľa redukovali počty zamestnancov a kandidát sa
rozhodol prejsť od obchodu k nákupu a prijal pozíciu Vedúci oddelenia
investičného a technologického nákupu, ktorú zastával 12 rokov. Investičné projekty sa týkali dovozu technologických celkov, náhradných dielov do technológie, spotrebných materiálov, nástrojov a pomocných prostriedkov, služieb a vstupných surovín do výroby, ako aj vedenie tímu oddelenia nákupu všeobecne. Podieľal sa tiež na budovaní elektronického skladu a 3 roky zodpovedal aj za logistiku. Kandidát viedol celkovo do 10 pracovníkov, z čoho boli 4 nákupcovia.

V čase krízy sa spoločnosť rozhodla ukončiť svoju činnosť v Prešove a kandidát prijal na približne 1,5 roka pozíciu Nákupcu nepriamych a
priamych materiálov v pobočke spoločnosti vo Zvolene . Dojednával ceny a špecifikácie nepriamych (ND, pomocné materiály, nástroje) a priamych materiálov (priemyselné chemikálie do výroby – lepidlá, tužidlá, melamín, močovina atď.), zabezpečoval ich pravidelné objednávanie.

Nakoľko však nevidel perspektívu postupu na manažérsku pozíciu, rozhodol sa pre návrat na východné Slovensko a prijal pozíciu Nákupca priamych materiálov pre výrobnú pobočku medzinárodnej strojárenskej spoločnosti - denná agenda v ERP systéme spoločnosti, komunikácia s dodávateľmi, účtovným oddelením, manažmentom a logistikou, oddelením kvality a reportovanie o plnení KPI Supply Chain Managerovi. Tieto činnosti by rád robil aj naďalej, avšak privítal by možnosť vrátiť sa k manažérskej pozícii, viesť aj tím a uplatniť svoje skúsenosti aj v tomto smere.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Rusky – expert (C2)
 • Poľsky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • ERP software Unix, K-Soft, MOVEX, NAVISION
 • Microsoft Office™

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci nákupu
 • Manažér nákupu
 • Nákupca – obchod
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 153610
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.