Späť na vyhľadávanie

Vedúci výroby

Kandidát ukončil SOU strojárske, v odbore Mechanik strojov a zariadení. Je komunikatívny, pôsobí rozvážne. Prešiel si mnohými pozíciami v rámci výroby - Zámočník-montér, Strojný zámočník, Montér výťahov, Zoraďovač lisovne, Supervízor lisovne. Počas troch rokov v nadnárodnej spoločnosti zastával aj vedúceho výroby v lisovni (cca 20 ľudí / smena). Jeho úloha spočívala v prevzatí smeny, kontroly výrobných strojov, zistenie produkcie, zadelenie pracovníkov k strojom, zaučenie nových pracovníkov, sledovanie dochádzky, dovolenky, PN-ky, kontrola výroby, preberanie materiálu zo skladu.
Má záujem o perspektívne zamestnanie, v ktorom by mohol uplatniť svoje široké technické znalosti v strojárskom i výrobnom priemysle a organizačné schopnosti. Zamestnanie, ktoré by mu poskytlo možnosť ďalšieho profesijného rastu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Zručnosti
 • práca s PC – Windows, Office,
 • grafické programy Corel, Page maker,
 • čítanie tech. dokumentácie a tech. postupov
 • práca s meradlami.
 • skúsenosť s obsluhou ohr. lisov typu Trumpf, Safan, Optima
 • práca na CNC obrábacom stroji

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci výroby
 • Vedúci výroby – strojárstvo
 • Strojný zámočník
Preferované lokalita
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 1400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156104
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.