Späť na vyhľadávanie

Výkonný riaditeľ

Kandidát je vysoko profesionálny a skúsený výrobný manažér, ktorý má už viac ako 24 -ročné skúsenosti v tejto oblasti a posledné tri roky je zodpovedný za automatizáciu a následnú digitalizáciu výrobných
procesov v oblasti FMCG pre 50 európskych závodov .
Svojimi rozhodnutiami prispieva k budovaniu strategickej vízie a implementácie plánu automatizácie a digitalizácie v európskej
výrobe.
Má kvalitný prehľad o procesoch a systémoch FMCG.
Kandidáta vnímame ako odborne veľmi rozhľadeného človeka s rozvážnym a príjemným prejavom. Svoj spôsob vedenia ľudí označuje ako podporný leadership. Má vysoko vyvinutý zmysel pre etiku a spravodlivosť.
K svojmu tímu uplatňuje ľudský prístup a pri lenivých pracovníkoch alebo takých, ktorí napr. vo výrobe kradnú, je nekompromisný.
Je dôsledný a projektovo zameraný. Ak práve spoločnosť pracuje na zavádzaní nových zaujímavých projektoch v práci nepozerá na čas a venuje tomu celú svoju energiu. Príjemná a podnetná pracovná
atmosféra je pre neho veľmi dôležitá. Nemá rád nadradenosť a aroganciu na akejkoľvek úrovni riadenia.
Veľmi ho baví práve oblasť automatizácie a digitalizácie vo výrobe (Industry 4.0), na ktorej momentálne pracuje na medzinárodnej úrovni.
Takmer hneď po vysokej škole sa zamestnal ako Procesný inžinier v spoločnosti , v ktorej pracuje dodnes, hoci spoločnosť prešla zmenou názvov a majiteľov a dnes je súčasťou veľkej nadnárodnej skupiny. Prešiel pozíciami Projektového inžiniera, Riaditeľa výrobného závodu

Aktuálne pracuje ako „double head“ v rámci skupiny Mondelez. Je riaditeľom výrobného závodu v Bratislave, kde riadi asi 350 výrobných kmeňových zamestnancov a zároveň riadi aj cluster 5-tich výrobných závodov v zahraničí, kde ide o cca 2000 výrobných zamestnancov.
Ako sme už spomínali jeho hlavným a nosným projektom je automatizácia a postupný digitalizácia výrobného procesu vo výrobných závodoch. S tým súvisí dobre zastabilizovanie a spracovanie výrobných procesov pomocou implementácie Lean Six sigma.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Leadership
 • Supply chain management
 • Manufacturing
 • Lean manufacturing
 • Food Industry
 • Continuous improvement
 • 5S
 • HACCP
 • FMCG
 • Consultancy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Výkonný riaditeľ
 • Strategic & Process Consultant
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 10000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
10.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 10.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158765
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.