Späť na vyhľadávanie

ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

Kandidát je odborníkom v oblasti správy strojných zariadení a energetiky, ktorý momentálne pôsobí ako Správca strojných zariadení. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie správy zvereného majetku a technológie, pričom kládol dôraz na ich prevádzkyschopnosť, bezpečnosť, ekonomiku a efektívnosť. Kandidát má tiež na starosti sledovanie životnosti a vyradenie majetku zo správy, ako aj zabezpečenie, organizáciu, koordináciu a evidenciu prevádzky, porúch a opráv zariadení. Jeho práca zahŕňa aj vypracovávanie prevádzkových režimov, špeciálnych programov, inštrukcií, metodík a prevádzkových predpisov.

Pred tým rovnako pôsobil v spoločnosti kde zastával pozíciu Zmenového inžiniera. V tejto funkcii bol zodpovedný za riadenie nepretržitej prevádzky paroplynovej elektrárne, vrátane samostatných manipulácií na zariadení a kontroly automatických činností v rôznych prevádzkových a havarijných stavoch. Kandidát tiež úspešne absolvoval periodické štátne skúšky TI SR a získal licenciu ZI.

Jeho kariéra začala v Slovenských elektrárňach, kde pôsobil ako Operátor sekundárneho okruhu od septembra 1996 do decembra 2006. Tu sa venoval riadeniu nepretržitej prevádzky sekundárnej časti atómovej elektrárne a koordinácii opráv a kontrolných činností technologických zariadení. Ondrej tiež úspešne absolvoval periodické štátne skúšky ÚJD SR a získal licenciu OSO.

Kandidát absolvoval Strojnícku fakultu na Technickej univerzite, kde získal titul Ing.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
 • Poľsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Outlook, Word – pokročilý
 • Excel – bežný užívateľ
 • Power point – základy
 • AutoCAD – základy
 • Photoshop – pokročilý
 • HELIOS ERP systém (SW) – užívateľ
 • Riadiace systémy (SW) – užívateľ
 • Madam-S
 • Siemens
 • EGI
 • Allen-Bradley
 • VALME
 • Skúsenosť s riadením ľudí
 • Dôsledný a spoľahlivý prístup k práci
 • Rozvinuté komunikačné schopnosti
 • Flexibilita a operatívnosť pri zmenách

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA
 • STROJÁRSTVO / TECHNIKA
 • Strojný inžinier
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Česká republika
 • Levice
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 6.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 138244
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.