Späť na vyhľadávanie

Výrobný riaditeľ

Kandidát má skúsenosti vrcholového manažéra, pracoval pre zahraničné koncerny. Je manažérom, ktorý vie svojich podriadených motivovať a pracovať s ich potenciálom. Je neskutočne vytrvalý, má hlboké znalosti zo všetkých oblastí, ktoré riadil – výroba, údržba, kvalita, ľudské zdroje, nákup, logistika. Za dôležitý aspekt považuje svoje stotožnenie sa s politikou, nastavením a dlhodobými cieľmi spoločnosti, nastavenie sa na potreby zákazníka, trhu. Má bohaté skúsenosti s nastavovaním spoločnosti, nastavovaním procesov, nastavovaním štruktúry, optimalizáciou. Prevažnú časť svojho profesionálneho života pracoval v oblastiach spracovania kovov, v kovovýrobe. Posledných 6 rokov zastával pozíciu Generálneho manažéra amerického koncernu. Spoločnosť vyrába komponenty pre oceliarsky priemysel – priamo dodávajú svoje výrobky do US Steel + spracovávajú šrot. Zo svojej pozície riadil cca 150 zamestnancov. Spoločnosť pred viac ako piatimi rokmi sám zakladal a bol zodpovedný za výrobu, jej rozbeh, nastavenie procesov, optimalizáciu, efektivitu využitia strojov, vytvorenie štruktúry spoločnosti. Bol zodpovedný za rokovania so zákazníkmi, hospodárske výsledky spoločnosti, plnenie ročných plánov. Pri jeho odchode v decembri 2020 spoločnosť dosahovala obrat 15 miliónov EURO. Kandidát je otvorený novým príležitostiam, kde by využil svoje mnohoročné manažérse skúsenosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Poľsky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
 • Taliansky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Excel pokročilý
 • MS Word pokročilý
 • MS Power Point pokročilý
 • MS Outlook pokročilý
 • SIX SIGMA čierny pás
 • Lean
 • 5S
 • Kaizen
 • SAP
 • zavádzanie ISO noriem
 • Certifikát audítora

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Výrobný riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Generálny riaditeľ
Preferované lokalita
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 152341
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.