Späť na vyhľadávanie

ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Kandidátka je príjemná komunikatívna mladá žena. Počas doktorandského štúdia pôsobila v Centre experimentálnej medicíny SAV a venovala sa oblasti kardiovaskulárneho výskumu. V rámci štúdia bola na stáži v Centre kardiológie (laboratórium molekulárnej kardiológie) v Nemecku, ponúkli jej tam spoluprácu na projekte, ktorú prijala a pôsobí tu už štvrtý rok. Momentálne projekt končí, a teda zvažuje návrat na Slovensko. Kandidátka pracovala na mnohých projektoch už ako študent, momentálne je ako spoluriešiteľ na cca 10 projektoch. Ide o medzištátnu spoluprácu, spolupracuje aj s rôznymi laboratóriami, inštitúciami. Má skúsenosti aj so žiadosťou o granty. Je hrdá na odvedenú prácu na projektoch, nakoľko dosiahli veľmi hodnotné výsledky a výstupy, ktoré môžu pomôcť v liečbe ľudí. Celkovo na projektovej činnosti kandidátka vyzdvihuje fakt, že dobrý nápad a myšlienka sa pretaví do reality. Rada by si našla uplatnenie, pri ktorom by mohla zužitkovať svoje nadobudnuté zručnosti a kde by sa mohla naďalej posúvať dopredu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Profesionalita - Expert
 • Schopnosť učiť a mentorovať - Expert
 • Organizačná schopnosť - Expert
 • Časový manažment - Expert
 • Komunikačné schopnosti - Mierne pokročilý
 • Tímovosť - Expert
 • Flexibilta - Pokročilý
 • Vedenie tímu - Mierne pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
 • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155733
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.