Späť na vyhľadávanie

ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Kandidát je priateľský mladý muž. Má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v laboratóriu, venoval psa predovšetkým pokročilým biochemickým, molekulárno-biologickým, mikrobiologickým, ale aj analytickým a organickým metódam a postupom. Počas celého svojho doktorandského štúdia cca 5 rokov viedol sám laboratórium - starostlivosť o prístroje, zodpovednosť za ľudí, zadeľovanie práce, kontrola kvality, konzultácia výsledkov (10 ľudí). Kandidát viedol projekty - buď samostatne alebo ako spoluriešiteľ - Vega (2.3 roky) aj APVV (3-4 roky). Komunikoval s rôznymi inštitúciami, ďalšími výskumníkmi s iných škôl a pracovísk, prevažne zo SR a ČR. V ČR sa tiež zúčastnil na krátkych stážach. Má skúsenosť aj s medzinárodnou spoluprácou, spolupracoval s kolegyňou z Nového Zélandu na jej projekte.

Krátko po ukončení doktorandského štúdia prijal kandidát pozíciu Specialist Regulator v nadnárodnej spoločnosti a približne pred rokom sa posunul na pozíciu Senior Regulatory Specialist. Denne komunikuje s kolegami, ktorí vyvíjajú produkty, konzultuje vývoj projektu, dohliada na dokumenty kontroluje dáta, organizuje prácu v tíme. V rámci práce viedol sám medzinárodný projekt aj sa podieľal na medzinárodných projektoch.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • SAP - Pokročilý
 • Visual Basic for Applications (VBA) - Základy
 • Python - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
 • Farmaceutický laborant
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155689
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.