Späť na vyhľadávanie

ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Kandidátka má príjemnú komunikáciu a kultivovaný prejav. Má viac ako 15 ročné skúsenosti, pôsobila na pozíciách Junior a neskôr Senior scientist v biotechnologických spoločnostiach. Na pozícii Senior Scientist mala možnosť prejaviť svoje kreatívne myslenie v koncepte vedy a výskumu, ale aj plnú zodpovednosť za projekty a obhájenie si výsledkov na týždennej báze pred Board of Directors. Zúčastňovala sa aj vedeckých diskusií o nových možnostiach a konceptoch spoločnosti.
Venovala sa imunoterapii v oblasti neurodegeneratívnych ochorení, výskumu vzťahu medzi nervovým systémom a imunitným systémom a vývoju vakcíny voči Alzheimerovej chorobe. Bola zodpovedná za množstvo projektov, ktoré boli kľúčové a podporovali vývoj vakcíny voči Alzheimerovej chorobe vo faze I a II klinickej skúšky. Tieto projekty zahrnovali všetky potrebné kroky ako je vývoj, validácia a experimentálny priebeh metódy v súlade s GLP a GCLP podmienkami.
Za projekty bola zodpovedná od úplného začiatku - teda vývoj, obhájenie, realizácia a následne ukončenie. V rámci projektu ako vedúca projektu samozrejme aj viedla ľudí, zaškoľovala laborantov a laboratórnych pracovníkov. V súčasnosti je otvorená novým pracovným výzvam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Maďarsky – pokročilý (C1)
Zručnosti
 • Assay development
 • ELISA
 • Biochemical analyses
 • Molecular biology
 • Cell culture/Hybridoma technology
 • High throughput screening
 • Small molecules
 • Bioplex/Multiplex immunoassays
 • GraphPad Prism
 • Corel PHOTO-PAINT
 • Presentation skills

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
 • Medical advisor
 • Medical manager
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Vedúci laborant
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157747
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.