Späť na zoznam
Key Account Manažér - strojárska výroba

Key Account Manažér - strojárska výroba

Ak máte skúsenosti ako KAM vo výrobnej spoločnosti a ste otvorený novým ponukám, máme pre Vás zaujímavú príležitosť na novovzniknutom oddelení nášho klienta.

Popis práce

 • Developing trust relationships with a portfolio of major client
 • Acquiring a thorough understanding of key customer needs and requirements
 • Expanding the relationships with existing customers by continuously proposing solutions that meet their objectives
 • Play an integral part in generating new sales that will turn into long-lasting relationships
 • Exploring and understand key markets to identify potential new customers and accompany them through the product development funnel
 • Controlling performance by measuring and reporting results, evaluating and correcting
  performance
 • Ensuring the correct products and services are delivered to customers in a timely manner
 • Serve as the link of communication between key customers and internal teams
 • Resolving any issues and problems faced by customers and deal with complaints to
  maintain trust
 • Preparing regular reports of progress and forecasts using key account metrics
 • Carrying out regular product price calculations in cooperation with internal specialist
  departments
 • Conduct and negotiate regular price discussions
 • Support during contract negotiations

Predpoklady úspešného kandidáta

 • proven experience as key account manager, minimum 3 years of experience,
 • many years of professional experience in Western Europe, preferably in Germany, Austria, or many years of
  professional experience in a Western European company,
 • experience in sales and providing solutions based on customer needs,
 • market knowledge in medical devices industry preferable,
 • excellent organizational skills,
 • aptitude in problem-solving and negotiation,
 • BSc/BA in engineering, business administration, sales or relevant field,
 • strong communication and interpersonal skills,
 • ability to build relationships with professionals of all organizational levels,
 • readiness to travel (about 30 - 40 %),
 • acceptance to assume responsibility and readiness to work independently,
 • willingness to be mobile, flexible and open-minded,
 • languages Slovak + English or German as a must.

Ponúkané benefity

 • stable working environment in a reputable company with foreign participation,
 • company car for private purposes,
 • secure adaptation process,
 • adequate remuneration,
 • modern working environment,
 • fitness center for employees directly in the company, massages,
 • language courses and training paid for by the employer.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
immediately or by agreement
Mzda
1.500 - 3.000€/month, Yearly bonus based on personal targets + other bonuses
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.