Späť na zoznam
Koncipient/ka bankovníctvo, financie a poisťovníctvo

Koncipient/ka bankovníctvo, financie a poisťovníctvo

Hľadáte zaujímavú a súčasne odborne podnetnú prácu, pri ktorej využijete cudzie jazyky a zapojíte sa do prestížnych a zaujímavých projektov na Slovensku či v zahraničí? Chcete sa stať špičkou v obore, učiť sa v spolupráci so skúsenými advokátmi a naplno tak rozvíjať svoj potenciál? Pre nášho klienta hľadáme nové talenty do jeho právneho tímu, ktoré už od začiatku zapojí do komplexných projektov, kde sa toho veľa naučia a postupne im pomôže úspešne rásť do pozície advokáta.

Popis práce

 • práca v oblasti úverov a dlhového financovania pre veriteľov aj dlžníkov (vrátane poskytovania právneho poradenstva pri medzinárodných úverových transakciách a pri zriaďovaní zabezpečenia podlá slovenského práva
 • spolupráca na právnom poradenstve v oblasti regulácie na finančnom trhu, najmä v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, platobných služieb, finančného sprostredkovania, investičných služieb a kolektívneho investovania
 • vybavovanie licencií a povolení k činnosti na finančnom trhu
 • zadania z oblasti korporátneho práva a prípadne do ďalších zaujímavých oblastí právnej praxe

Predpoklady úspešného kandidáta

 • dokončené štúdium právnickej fakulty v SR- dobrá angličtina, aby ste mohli pripravovať právnu dokumentáciu v angličtine a komunikovať so zahraničnými klientmi
 • skutočné nadšenie a záujem o bankové a finančné právo
 • prax v oblasti úverového financovania alebo finančného práva všeobecne je výhodou

Ponúkané benefity

 • odborná práca na zaujímavých klientskych projektoch (zahraničných i domácich), ktorá má pre klientov zmysel a naozaj im pomôže
 • dôkaz, že aj vo „veľkej medzinárodnej advokátskej kancelárii“ môže byť výborný kolektív a kamarátske prostredie, kde si všetci tykajú a radi sa spolu stretnú aj po práci;
 • profesionálne prostredie a priateľskú podporu všetkých kolegov
 • výborné zázemie v oblasti know-how, možnosť účasti na interných aj externých školeniach (odborných či soft skills) a ďalších vzdelávacích akciách či konferenciách
 • aktívne využitie angličtiny (príprava a revízia dokumentov, komunikácia s klientmi, účasť na klientskych rokovaniach apod.)
 • stravné lístky, plne hradenú kartu Multisport, 3 sick days, až 5 bonusových dní dovolenky, flexibilné pracovné prostredie (možnosť Home Office) a mnoho ďalšieho
 • dlhodobá spolupráca a možnosť rýchleho kariérneho rastu v profesionálnej advokátskej kancelárii, ktorý nie je len na papieri – posunúť sa z koncipienta na partnera u nášho klienta skutočne môžeš
 • nadpriemerná fixná mzda, ktorá môže pravidelne rásť v rámci polročného hodnotenia a k tomu zaujímavé polročné bonusy

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok,Polovičný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.500€ - 2.000€ brutto fix mesačne v závislosti od skúsenosti + bonusy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.