Späť na zoznam
Koncipient/ka pre oblasť práva obchodných spoločností a oblasť starostlivosti o privátnych klientov

Koncipient/ka pre oblasť práva obchodných spoločností a oblasť starostlivosti o privátnych klientov

Slovenský tím nášho klienta - úspešnej advokátskej kancelárie zameraný na právo obchodných spoločností a starostlivosť o privátnych klientov hľadá juniorskú posilu, absolventa alebo skoro absolventa právnickej fakulty na Slovensku. Ponúka možnosť stať sa členom rozvíjajúceho sa tímu, a to so všetkými výhodami plynúcimi z toho, že úspešný kandidát súčasťou veľkej medzinárodnej advokácie. Čaká ho rozmanitá právna práca s prestížnymi slovenskými a zahraničnými klientmi, kariérny vývoj a skvelý kolektív.

Popis práce

 • práca pre slovenských i zahraničných klientov vrátane najväčších svetových spoločností a najbohatších a najvýznamnejších Slovákov a Čechov
 • poradenstvo pri navrhnutí vhodného usporiadania spoločností klientov, či už v začiatku ich podnikania alebo pri reorganizácii už existujúcej štruktúry
 • implementácie návrhu prostredníctvom založenia nových spoločností, tuzemských alebo cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení, zmien právnej formy, likvidácií spoločností alebo iným vhodným spôsobom, ktorý spolu vymyslíme
 • prípravy a realizácie rôznych korporátnych zmien v obchodných spoločnostiach, ako sú zmeny zakladateľských dokumentov,
 • zvyšovanie alebo znižovanie základného imania, zmeny konateľov či prokuristov, prevody obchodných podielov alebo akcií a iné
 • riešenia problematiky medzigeneračného transferu kapitálu, ochrany privátneho majetku, poradenstva vo veciach rodinnoprávnych a dedičských pre privátnych klientov
 • budovania a správy (rodinných) holdingových štruktúr obsahujúcich aj zahraničné právne formy vyčlenenia a usporiadania majetku známe ako zverenecké či súkromné nadačné fondy (tzv. „trusty“)
 • v prípade záujmu aj do M&A tímu a budeš sa podieľať aj na najväčších M&A transakciách na globálnom trhu (vo všetkých štádiách od úvodnej právnej previerky až po closing)
 • komplexných právnych rešerší a analýz judikatúry k témam práva

Predpoklady úspešného kandidáta

 • dokončené štúdium právnickej fakulty v SR
 • výborná úroveň angličtiny, aby ste mohli pripravovať právnu dokumentáciu v angličtine a komunikovať so zahraničnými klientmi
 • skutočné nadšenie a záujem o obchodné právo, fúzie a akvizície

Ponúkané benefity

 • odborná práca na zaujímavých klientskych projektoch (zahraničných i domácich), ktorá má pre klientov zmysel a naozaj im pomôže;
 • dôkaz, že aj vo „veľkej medzinárodnej advokátskej kancelárii“ môže byť výborný kolektív a kamarátske prostredie, kde si všetci tykajú a radi sa spolu stretnú aj po práci;
 • profesionálne prostredie a priateľskú podporu všetkých kolegov;
 • výborné zázemie v oblasti know-how, možnosť účasti na interných aj externých školeniach (odborných či soft skills) a ďalších vzdelávacích akciách či konferenciách;
 • aktívne využitie angličtiny (príprava a revízia dokumentov, komunikácia s klientmi, účasť na klientskych rokovaniach a pod.);
 • stravné lístky, plne hradenú kartu Multisport, 3 sick days, až 5 bonusových dní dovolenky, flexibilné pracovné prostredie (možnosť Home Office) a mnoho ďalšieho;
 • dlhodobá spolupráca a možnosť rýchleho kariérneho rastu v profesionálnej advokátskej kancelárii, ktorý nie je len na papieri;
 • posunúť sa z koncipienta na partnera u nášho klienta skutočne môžeš;
 • zaujímavá fixná mzda, ktorá môže pravidelne rásť v rámci polročného hodnotenia a k tomu zaujímavé polročné bonusy.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.500€ - 2.000€ brutto fix mesačne v závislosti od skúsenosti + bonusy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.