Späť na zoznam
Manažér prevádzky medicínskych centier

Manažér prevádzky medicínskych centier

Do tímu nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Manažér prevádzky medicínskych centier. Úspešný kandidát bude zodpovedať za prevádzku a riadenie cca 3 medicínskych centier polikliniky.  Obvykle má v pôsobnosti 3 recepcie, 8 ambulancií a spolu asi 25 zamestnancov. Mal by mať skúsenosti s prevádzkovým manažmentom v oblasti služieb a jeho predchádzajúce pôsobenie v zdravotníctve je vítané.

Popis práce

Pracovná doba:

 • Pondelok - Štvrtok 7.00 -16.00, približne dva dni v týždni do 16.30 podľa mítingov a povinností
 • Piatok 7.00-12.00                                                                                                                   
+ pohotovosť pre prípad havárie alebo krízovej situácie na budove

Vedenie recepcie zverených medicínskych centier

 • vedenie recepcie centra, zodpovednosť za jej prevádzku
 • dohľad nad koordináciou starostlivosti o VIP klientov centra (Bonusové karty PLUS a MAX)

Personálne riadenie zverených medicínskych centier

 • zabezpečenie harmonogramu a rozpisov práce pre personál
 • priame riadenie zamestnancov recepcie centra a koordinácia práce zdravotných sestier
 • v spolupráci s personálnym oddelením zabezpečenie personalistiky centra (dochádzka, mzdy, dovolenky)
 • v spolupráci s personálnym oddelením zabezpečenie personálnej politiky – plánovanie, výberové konania, návrhy pracovných miest pre zverené medicínske centrá
 • vedie výberové komisie na pozície koordinátoriek a zdravotných sestier.
Zabezpečenie prevádzky zverených medicínskych centier

 • zabezpečenie spolupráce a povinností voči zdravotným poisťovniam - výkazníctvo
 • plánovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Hospicom)
 • zabezpečenie logistiky, objednávanie tovarov pre prevádzku centra
 • zabezpečenie logistiky liekov pre infúzne centrum alebo centrum biologickej liečby (ak je toto súčasťou riadených centier)
 • riadenie a komunikácia s dodávateľmi outsourcovaných služieb (IT, AIS) a dodávateľmi tovarov a služieb
 • zabezpečenie údržby a opráv priestorov, vybavenia a prístrojov centra
 • príprava a realizácia projektov zlepšovania prevádzky centra
 • v spolupráci s medicínskym riaditeľom plánovanie, realizácia a analýza rozvoja služieb centra

Zabezpečenie ďalších úloh a povinností potrebných pre prevádzku medicínskeho centra
Marketing zverených medicínskych centier

 • Koncepčné riadenie ponuky nadštandardných služieb a bonusových kariet

Hospodárenie zverených medicínskych centier (v spolupráci s vedením spoločnosti)

 • vedenie evidencie a výkazov pre zdravotné poisťovne
 • reporting a vedenie vnútornej evidencie hospodárenia centra
 • spolupráca s outsourcovanými službami
 • v spolupráci s účtovníkom a vedením firmy vedenie ekonomickej agendy (evidencia a úhrady faktúr)
 • príprava, realizácia, evidencia a analýzy Finančných plánov a projektov spoločnosti

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s prevádzkovým manažmentom v oblasti služieb aspoň tri roky
 • skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti prevádzky
 • skúsenosti s prácou v zdravotníctve výhodou,
 • skúsenosti s vedením tímu,
 • pokročilé počítačové znalosti (Microsoft Office, práca s cloudom),
 • základná znalosť angličtiny,
 • príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, ochota vzdelávať sa, samostatnosť
 • osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, pozornosť, zmysel pre detail.

Ponúkané benefity

 • atraktívne platové ohodnotenie s možnosťou ďalšieho platového rastu v horizonte prvého roku
 • osobné finančné bonusy a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti
 • zmluva na dobu neurčitú
 • parkovanie v centre mesta 24/7
 • príjemné pracovné prostredie po kompletnej rekonštrukcii priestorov vo veľkej poliklinike.
 • služobný telefón
 • notebook
 • zamestnanecké karty pre zamestnanca a blízke osoby s bezplatným prístupom k nadštandardným službám polikliniky a zľavami v zdravotníckych prevádzkach zamestnávateľa

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je moderná súkromná poliklinika.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
2.300€ brutto fix mesačne (po skúšobnej dobe možné výrazné navýšenie) + osobné bonusy: po zaškolení až do výšky 50% z mesačnej mzdy podľa dosahovaných výsledkov) + bonusy za HV
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.