Späť na zoznam
Manažér vývoja a implementácie technológií

Manažér vývoja a implementácie technológií

Máte prax v laboratóriu, prípadne v oblasti veda a výskum? Skúsenosti s prácou s bunkovými kultúrami alebo v oblasti hematológie či transfuziológie? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • sledovanie, analýza, návrh zmien, zodpovednosť za vývoj a implementáciu nových metodík súvisiacich s prípravou a uskladnením, vrátane priestorového a prístrojového vybavenia, existujúcich a nových produktov skupiny,
 • spolupráca pri vypracovávaní systému kontroly akosti zabezpečujúcom kvalitu produktov skupiny,
 • spolupráca a samostatné riešenie projektov, výskumných a vývojových úloh s tvorbou a využitím najnovších vedecko-technických poznatkov v rámci skupiny,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami skupiny pri plánovaní a realizácii úloh v súvislosti s projektmi skupiny,
 • spolupráca pri príprave rozpočtu spojeného s projektom, sledovanie čerpania rozpočtu, aktualizácia a vyhodnotenie rozpočtu,
 • ovládanie Štandardných pracovných postupov a Organizačných noriem týkajúcich sa prípravy produktov v rámci skupiny,
 • spolupráca na riešení úloh vyplývajúcich z činnosti laboratórií skupiny,
 • zabezpečovanie odbornej podpory v rámci skupiny,
 • spolupráca pri príprave a odborných korektúrach materiálov skupiny,
 • vyhľadávanie a spracovávanie odbornej literatúry (slovenskej aj zahraničnej v anglickom jazyku), komunikácia s odbornou verejnosťou,
 • výkon práce v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami v Slovenskej republike, platnými medzinárodnými dohovormi a požiadavkami zamestnávateľa,
 • spolupráca na ostatných aktivitách skupiny v rozsahu určenom zamestnávateľom.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ prírodné vedy, chémia,
 • prax min 3 roky v podobnej oblasti – laboratórium, veda, výskum,
 • skúsenosti s prácou s bunkovými kultúrami a/alebo v oblasti hematológie/transfuziológie výhodou,
 • skúsenosti s prípravou projektov a grantov výhodou,
 • znalosť AJ na úrovni plynulej komunikácie,
 • užívateľská znalosť PC,
 • ochota cestovať a zúčastňovať sa krátko/dlhodobých zahraničných pobytov spojených s činnosťou skupiny,
 • samostatnosť,
 • ochota vzdelávať sa,
 • analytické myslenie,
 • výborná orientácia v odbornej literatúre,
 • schopnosť samostatne rozhodovať,
 • zodpovednosť za zverené úlohy,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • časová flexibilita.

Ponúkané benefity

 • práca v medzinárodnej spoločnosti,
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ,
 • dlhodobá pracovná perspektíva,
 • možnosť kariérneho rastu.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nednárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP prípadne dohodou
Mzda
od 1.800€ + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.