Späť na zoznam
Medical Partner / Manager

Medical Partner / Manager

Máte skúsenosti na pozícii Mediacal manager v farmaceutickej spoločnosti a ste otvorený pre nové výzvy? Máme pre vás zaujímavú príležitosť.

Popis práce

As a Medical Partner / Manager you will be focused on helping to improve quality-of-care and access to innovation in Slovakia. You will work on transformation of clinical practice locally, by leveraging a unique understanding of local clinical practice to bring the full potential of client´s innovations to patients.

Key tasks
- Understands and leads a co-created local transformation in order to bring the full potential of innovation to patients.
- Build mutually respected partnerships with scientific society, drive broad collaboration across all stakeholders.
- Provide an expert understanding of client´s & competitor data.
- Support the Access & Innovation (A&I) teams to define and communicate medical value.
- Contribute to multi-channel (digitally-enabled) strategies to communicate medical value.
- Network broadly across client´s organisation to share insights, best practices and resources.
- Uncover local-evidence gaps & helps to strategically address them.
- Champions innovation & new ways of working in balance with ensuring compliance, ethics, and safety of client´s products.
- Strategic partner of A&I team, who brings medical ideas and insights to the therapeutic area strategy and projects.
This role is 50% field based, 50% office based.

Predpoklady úspešného kandidáta

- Practice as Medical advisor, Medical Manager, Medical Science Liason
- Driving licence B
- Core understanding of pharmaceutical medicine and science, including data analysis and biostatistics
- Relevant work experience, scientific acumen and communication skills in medical
- Understand health ecosystem (Payers, Health Authorities, PAGs, HCOs)
- Ability to interpret complex science into clinical practice
- Strong networking & relationship builder
- Demonstrated leadership skills & capabilities
- Able to act fast on insights and realizing opportunities, including quick delivery of customer-centric solutions
- Entrepreneurial attitude is essential, e.g. challenges the status quo, takes calculated risks, thinks out of the box
- Seeking soft skills and new technical skills, leveraging digital technology for faster, efficient communication and better outcomes
- Strategic thinking and negotiation skills
- Knowledge & curiosity of digital trends in healthcare
- Strong Interpersonal skills, self-driven and team-player
- Demonstrated ability and strength in agile working principles and methodologies
- Learning, agility and growth mindset
- Project Management
- Capable of speaking, reading and writing in English

Ponúkané benefity

 • interesting work in one of the most innovative healthcare companies
  - competitive salary and transparent remuneration system
  - benefits package (13th salary, 5 vacation days in addition, contribution to pension plan, sick days, sick leave compensation, meal vouchers covered by the company)
  - company car
  - recreational contribution
  - systematic education and career opportunities
  - background of successful foreign pharma original company

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je významná nadnárodná farmaceutická spoločnosť.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 3.500€
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.