Späť na zoznam
Obchodný zástupca

Obchodný zástupca

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti predaja systémov na bezpečnosť a ochranu objektov hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Obchodný zástupca s možnostou následného postupu.

Popis práce

 • predávať bezpečnostné zariadenia,
 • ponúkať optimálne bezpečnostné riešenia,
 • rozvíjať distribučnú sieť,
 • spolupracovať a udržiavať kontakt s zákazníkmi denne - udržiavať dobré vzťahy so získanými zákazníkmi a hľadať nových zákazníkov (kontaktovanie, prezentácie, vyjednávanie),
 • pracovať na terénnom úseku (zo začiatku približne 90%),
 • vykonávať výskum a analýzu trhu,
 • pripravovať plán/akcie predaja a správy súvisiace s predajom,
 • poskytovať podporu zákazníkom,
 • aktívne sa zapájať do marketingových a predajných projektov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii v oblasti bezpečnosti a ochrany (technická ochrana) - výhodou,
 • znalosť videokamier, vnikania, prístupových kontrol a interkomov,
 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie alebo technickej oblasti,
 • znalosť angličtiny (úroveň B1-B2),
 • vodičský preukaz,
 • počítačová znalosť MS Office a internetu,
 • znalosť financií a analytické schopnosti,
 • dostupnosť na služobné cesty (návštevy obchodných partnerov),
 • skvelé predajné, komunikačné, počúvacie, prezentačné a vyjednávacie schopnosti,
 • vysoký stupeň zodpovednosti, vytrvalosti, flexibilnosti a proaktivity,
 • afinita k novým technológiám a schopnosť dosiahnuť ciele spoločnosti.

Ponúkané benefity

 • firemné auto (po dohode aj na súkromné účely bez paliva),
 • možnosť rozvoja do pozície predajného manažéra v krátkom čase pri výsledkoch,
 • Provízie závislé od výsledkov spoločnosti a osobných výsledkov a možnosť navýšenia,
 • možnosti profesijného rozvoja a trvalých školení,
 • spolupráca s profesionálnym a dynamickým tímom,
 • priateľská, pozitívna a spolupracujúca pracovná atmosféra.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná spoločnosť v oblasti bezpečnostných služieb.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap/ Dohodou
Mzda
1.800€ - 2.100€ brutto fix mesačne plus provízie (na vyžiadanie)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.