Späť na zoznam
Operational Manager for small factory

Operational Manager for small factory

For our client we are looking for experienced Operational Manager with hands-on approach, who will be responsible for the production, warehouse and engineering departments whilst ensuring health and safety, local legal obligations and company policies are adhered to. A proven track record in production, logistics management and mechanical engineering skills wpold be needed.

Job description responsibilities and duties

 • Efficient running of the factory ensuring that all machines are running at optimum output whilst maintaining required product quality and minimum waste.
 • Identify and put in place training programmes to improve skill of personnel.
 • Ensuring quality, technical and hygiene standards are enforced.
 • Maintenance of all the production equipment for health and safety requirements plus optimum performance.
 • Dealing with customer quality complaints, to analyse fault and create an action plan to ensure the problem does not occur in the future.
 • Management of operational staff including appraisals, disciplinary issues and recruitment.
 • Budgetary control of operational spend
 • Working in tandem with the Finance/Administration Manager but direct report to the UK factory Manager

Requirements for the employee

 • Communication in perfect English.
 • Ability and willingness to get involved in work at all required levels.
 • Proven experience gained working in a senior operations position at a manufacturing company.
 • Self motivator, able to manage own workload and be pro-active.
 • Strong communication skills.
 • Organised and practical with a methodical approach to problem solving.
 • Management experience, a self- starting sole leader and motivator of a local operations team.

Employee perks, benefits

 • space for professional grow
 • annual bonus
 • benefits package
 • work in an international dynamic environment

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a production company - branch of European market leader for all kind of service packaging, mainly for the food and pharmacy markets.

Place of work
Prešov
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
2.700€ - 3.000€ (the final salary depends on the candidate's level of experience)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.