Späť na zoznam
Operations Manager

Operations Manager

For our client - an international investment company that focuses on small and medium-sized companies primarily in the DACH region, we are looking for an experienced Operations Manager with professional experience from Big4, leading management consultancies.

Job description responsibilities and duties


Immediately after a new company acquisition, you will take on various projects to drive a sustainable value growth of the company. You will become responsible for a long-term development of our investments, while closely collaborating with local management team and the Operating Partner. This requires you to develop value enhancement concepts as well as short- and medium-term strategies to tackle various business challenges and to lead operational implementation afterwards. You will work across all relevant areas within the investments and will actively report to company management on value enhancement opportunities.

The challenges are diverse and typical to our investment approach as company invests in the following situations:

  • Carve-out of companies or business units considered non-core business
  • Changes in shareholder structure and / or succession solutions
  • Need for external expertise to actively manage situations of change
  • Support for a management team looking to acquire a company (management buyouts and management buy-ins)
  • Insolvency cases, especially with a strategic fit to the existing portfolio

Despite different starting situations, the goal of the team is to increase value of the investments by positioning them profitably and sustainably in the market and as an independent medium-sized company.

Requirements for the employee

Your qualifications:

- You have dipl. Kaufmann/ Diplom Ing. or comparable business or technical degree
- You have professional experience in one of the leading management consultancies 

- You have an excellent knowledge of MS Office package (Excel, Powerpoint) and EDP / ERP systems
- You have a good command of LEAN management principles
- You are proficient in English, German is an advantage

Your personality:

- You are action-oriented person with “do it yourself” attitude, pursue direct leadership style, and prefer medium-sized companies
- You are self-reliant and a self-started with ability to own your time, plan your priorities and willing to travel
- Result orientation, goal setting and measurement is part of your personality

Employee perks, benefits

- an opportunity to work for a major foreign investment company
- gaining international experience

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an investment company and focuses on small and medium-sized companies primarily in the DACH region that show revenue and earnings improvement potential.

Place of work
Traveling - Germany, Belgium, Slovakia, Czech Republic, Romania
Contract type
Full-time,Trade licence
Start date
upon agreement
Wage (gross)
4.800€ – 6.300€ gross Employee, 6.500€ – 8.500€ Contractor (The final salary depends on the candidate's level of experience, qualifications and skill sets)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.