Späť na zoznam
Pracovník centra zákazníckej podpory s nemeckým alebo francúzskym jazykom

Pracovník centra zákazníckej podpory s nemeckým alebo francúzskym jazykom

Ovládaš nemecký alebo francúzsky jazyk a máš ekonomický background? Pre nášho klienta, centrum zákazníckej podpory nadnárodnej výrobnej spoločnosti v Považskej Bystrici, hľadáme nového kolegu.

Popis práce

Na tejto pozícii budete monitorovať zákaznícke účty, sledovať pohľadávky po lehote splatnosti a zabezpečovať ich úhradu. Budete uskutočňovať pravidelné hovory s externými zákazníkmi a rozvíjať vzťahy s internými a externými zákazníkmi a poskytovať zákaznícky servis.

Vašou náplňou práce bude:
• Komunikácia s internými a externými zákazníkmi za účelom rýchlej a včasnej úhrady pohľadávok a riešenia sporných otvorených položiek.
• Rozhodovanie o uvoľnení blokovaných objednávok.
• Posudzovanie úverového rizika a vykonávanie analýz úverovej bonity zákazníkov.
• Identifikovanie hlavných príčin problémov, ktoré spôsobujú starnutie pohľadávok.
• Komunikácia s manažmentom.
• Školenie nových členov tímu.
• Možnosť spolupráce pri navrhovaní a implementácii efektívnejších procesov.

Predpoklady úspešného kandidáta

Od úspešného kandidáta sa očakáva:
• minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie alebo podnikania,
• aspoň 1- ročný ekonomický background, prípadne background v oblasti collection a credit manažmentu,
• aktívna znalosť nemeckého alebo francúzskeho jazyka (B2, slovom, písmom) a aspoň začiatočnícka znalosť anglického jazyka (A2/B1, porozumenie písanému textu),
• schopnosť profesionálne komunikovať s viacerými zainteresovanými stranami (interne aj externe),
• obchodná korešpondencia,
• základné znalosti MS Office,
• strategické myslenie,
• schopnosť aplikovať základné účtovné zásady pri interpretácii účtovnej závierky zákazníka,
• tímová práca a schopnosť pracovať v meniacom sa prostredí,
• zameranie na zákazníka a interpersonálne zručnosti,
• silné organizačné schopnosti a samostatnosť,
• znalosť SAP výhodou.

Ponúkané benefity

• stabilné zamestnanie,
• priateľské pracovné prostredie,
• férový prístup k zamestnancom,
• príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj,
• finančné a nefinančné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Považská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 900€ do 1200€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.