Späť na zoznam
Pracovník oddelenia nákupu

Pracovník oddelenia nákupu

Máte skúsenosť s organizáciou, plánovaním a samotným nákupom materiálov a tovaru vo výrobnej spoločnosti? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť u nášho klienta.

Popis práce

 • spracovanie požiadaviek na nákup,
 • prieskum trhu, vyhľadávanie vhodných dodávateľov,
 • komunikácia a jednanie s dodávateľmi,
 • vypracovanie objednávok a dojednanie podmienok nákupu,
 • sledovanie procesu nákupu a dodržiavanie dohodnutých podmienok,
 • podieľanie sa na riešení reklamácií dodaného materiálu,
 • kapacitné materiálové plánovanie, plánovanie alternatív,
 • optimalizácia skladových zásob,
 • pravidelné hodnotenie výkonnosti dodávateľov, reportovanie anomálií v dodávkach,
 • sledovanie disponibility materiálu pre zabezpečenie plnenia výrobných plánov,
 • navrhovanie a realizovanie riešení na optimalizáciu nákladov,
 • potvrdzovanie a úprava dodacích termínov v systéme a zabezpečenie dodržiavania dodacích termínov pre dodanie materiálu,
 • zabezpečenie, príprava a kontrola inventúry,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami - sklady, logistika, výroba, IT, konštrukcia.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax v technickom nákupe,
 • technické myslenie,
 • pokročilé PC zručnosti,
 • komunikačné schopnosti,
 • analytické myslenie a logické myslenie,
 • flexibilita.

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • pružný pracovný čas,
 • rôzne finančné aj nefinančné motivujúce bonusy.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
prešovský región
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo dohodou
Mzda
1.300€ (vrátane VZ 190€ za plnenie osobných cieľov, 120€ plnenie firemných cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.