Späť na zoznam
Process Engineer EIC

Process Engineer EIC

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Process Engineer EIC.

Popis práce

• Development of instrumentation for complete systems
• Engineering of technical specifications according to the contractual requirements in the field of
instrumentation
• Determination of the scope of delivery and the interfaces to the specialist departments (process)
• Maintain the relevant data in the CAE tool Comos
• Verification of subcontractor design including electrical calculations, drawings, el. schematics, el. diagrams, layouts
• Cooperation in the development of cost-effective technical solutions Support in the development of technical standards
• Cooperation and communication with project team and (if required) with external parties involved in the project
• Technical evaluation of offers received from Bidders
• Participation in bidding and tendering process
• Preparation of the technical specifications for components and systems
• Preparation of technical documentation within basic and detail design related to electrical and I&C system
• Preparation of basic design and detail design documents such as:
o Single line diagram
o Protection diagrams
o Electrical load list and switchboards configuration
o Main electrical components specification
o Functional and Technical reports
o Wiring diagrams and interconnection diagrams
o Cable lists and cable connection lists
o Cabling system specification
o Electrical and equipment layouts
o Cable routing and cable raceways layouts
• Supervision and coordination of design documentation produced by suppliers
• Supervision of suppliers throughout the project implementation phase
• Support of Installation and Commissioning activities
• Participation in Factory and Site tests
• Close cooperation and exchange of experience with other employees
• Support of other departments with tasks related to technical part
• Cooperation with the project scheduler (defining of man hours, design input data submission, etc.)
• Regular reporting / inputs to the Lead of EIC Department and to the Head of Engineering

Predpoklady úspešného kandidáta

• High degree of autonomy in the management/development of electrical systems
• Knowledge of project works
• Very good knowledge of product and system used in the electrical equipment design
• Understanding of the entire plant systems
• Good MS Office user knowledge
• Very good English knowledge (spoken and written)
• Basic knowledge of CAE Tools (COMOS etc.)
• Basic knowledge of EPLAN or similar software
• Willingness to learn and travel

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversifisd field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions:
o employment for indefinite period
o flexible working

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Lokalita
Bratislava or Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
1.700€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.