Späť na zoznam
Sales representative (aesthetic medicine and dermocosmetics market)

Sales representative (aesthetic medicine and dermocosmetics market)

For our client, we are looking for an experienced sales representative with knowledge of the aesthetic medicine and dermo-cosmetics market. The successful candidate should have strong communication and interpersonal skills with an aptitude for building relationships with professionals in the dedicated market.

Job description responsibilities and duties

 • the main objective of the Sales Representative (Sesderma&Mediderma cosmetics) in Slovak market is to attract and manage a group of Key Clients (aesthetic medicine clinics, beauty salons, pharmacies) to achieve designated sales targets;
 • responsibility for building awareness and credibility of products/procedures among the Key Clients;
 • analysis and identification of current business situation and upcoming Clients needs and opportunities;
 • cooperation with marketing, training and logistic departments to ensure the highest quality of materials and tools dedicated for Clients;
 • regular work planning and activity reporting to Business Director.

Requirements for the employee

 • the aesthetic medicine and dermo-cosmetics market knowledge;
 • at least 3 years of experience in account management;
 • strong communication and interpersonal skills with an aptitude for building relationships with professionals;
 • ability in problem-solving and negotiation;
 • excellent organizational skills;
 • university degree;
 • good knowledge of English (Polish/Spanish language is a plus);
 • valid driving license;
 • business trips to Poland - minimum four times a year

Employee perks, benefits

- service contract with competitive remuneration
- work tools: company car, cellphone, laptop;
- professional training in Poland.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a branch of Spain dermo-cosmetics company

Place of work
region of Bratislava
Contract type
Trade licence
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2.600€ per month + sales commission
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.