Späť na zoznam
System Engineer

System Engineer

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of System Engineer.

Popis práce

• Development of systems within budget limits
• Preparation of the technical specifications for components and systems, technical evaluation of bids and joint selection of suppliers
• Responsible for the timely ordering of his systems (concerning System Engineer at EIC: TPM)
• Supervision of suppliers throughout the project implementation phase (including documentation):
• If necessary, carrying out Pre-inspection Meeting or Kick-off (with PPM)
• Checking the documentation of suppliers (design documents, engineering documents, interface specifications, information on construction, EMSR)
• Review and approval of the Q-plans and incorporating customer requirements into QMS
• Performing or arranging Factory tests
• Quality control on construction site and arranging assembly inspections (concerning System
Engineer at EIC: TPM)
• Preparing/defending of claims with TPM
• Monitoring removal of non-conformities by suppliers
• Cross-system interface coordination with the technical project management and third parties, in particular clarifying the interfaces with other Lots
• Active collaboration with the plant design (installation of components, pipe routing) and electrical and control supervisor
• Responsible for the completeness of the CAE lists in his field (piping, valves, signal exchange, in strumentation, components); EIC System Engineer load, signaling and instrumentation list
• Regulatory compliance with respect to the Lot he is in charge of
• Support of the Assembly on issues in his own field (own lots, concepts)
• Close cooperation and exchange of experience (feedback from project) with product managers
• Take care of the assigned subject areas as product manage

Predpoklady úspešného kandidáta

• Independent development of different systems
• Excellent product knowledge
• Persuades counter-part even in controversial discussions
• Can clarify routine ambiguities through factual discussions
• Can recognize and execute the appropriate way forward, based on experience
• Uses experience when applying standard methods, in order to solve challenging problems
• Chooses solutions and provides these to relevant interface partner
• Takes decisions independently and in a timely manner within pre-determined limits
• Good cost awareness
• High degree of understanding of quality assurance

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversifisd field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions:
o employment for indefinite period
o flexible working

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Lokalita
Levice or Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
2.400€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.