Späť na zoznam
Technický riaditeľ

Technický riaditeľ

Pre nášho klienta, výrobnú strojársku spoločnosť z Prešova, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Technický riaditeľ.

Popis práce

 • zodpovednosť za chod a riadenie technické úseku spoločnosti
 • riadenie tímu 10 technológov
 • príprava technologických postupov
 • príprava technologickej dokumentácie výrobkov pre výrobu
 • vypracovanie technologických postupov pri nových zadaniach produktovej línie od zákazníkov
 • hľadanie a navrhovanie efektívnejších a úsporných postupov pri existujúcej produktovej línií
 • neustále zabezpečovanie kontroly uplatnených technologických noriem a postupov v reálnom chode výroby
 • prijímanie nápravných opatrení ako výsledok kontrol nastolených technologických postupov
 • príprava podkladov pre spracovanie dopytov
 • príprava THN
 • príprava podkladov pre tvorbu cenníkov
 • denná kooperácia s výrobným úsekom a s oddelením výrobného plánovania

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax na podobnej pozícii (vítané sú aj skúsenosti na pozícii technicko-výrobného riaditeľa)
 • aktívna znalosť anglického jazyka, nemecký jazyk výhodou
 • strojárske vysokoškolské vzdelanie
 • manažérske a líderské zručnosti
 • počítačová spôsobilosť, práca s ERP systémami a s programami výrobného procesu, IFS výhodou
 • numerická spôsobilosť
 • ekonomické povedomie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
 • pro zákaznícka orientáciá
 • Skúsenosti so:
 • pracovaním plánov rozvoja nových výrobných technológií a postupov
 • výberom a schvaľovaním technologických postupov s ohľadom na kvalitu a cenovú efektivitu výroby
 • stanovovaním metód vývoja a spôsobov testovania nových technológií a výrobkov
 • posudzovaním a schvaľovaním noriem nových výrobných technológií a výrobkov
 • ekonomickým hodnotením nového výrobku
 • aplikovaním efektívnych technologických postupov vo výrobe

Ponúkané benefity

 • zázemie stabilnej spoločnosti
 • možnosť kariérneho rastu
 • sociálny program pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je strojárska výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
3.000€ brutto, plat podľa skúseností kandidáta a vzájomnej dohody
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.