Späť na zoznam
Technický špecialista projektov

Technický špecialista projektov

Ako Technický špecialista projektov budete riadiť, zabezpečuje a schvaľuje vývoja nového stroja nástroja počas projektu.

Popis práce

– riadenie, zabezpečenie a schvaľovanie procesu vývoja nového stroja / nástroja počas projektu (zameraného na zváranie, montáž), za účelom dosiahnutia požadovanej kvality,

– riadenie, zabezpečenie a schvaľovanie procesu vývoja nového prototypového stroja / nástroja a sériového stroja / nástroja počas projektu (zameraného na zváranie, montáž), za účelom dosiahnutia požadovanej kvality,

– riadenie a zabezpečenie zlepšovacích návrhov a opráv vyššie uvedených strojov / nástrojov počas projektov,

– riadenie a zabezpečenie zhody strojov / nástrojov so stanovenou špecifikáciou počas projektov,

– riadenie a zabezpečenie preberania strojov / nástrojov do sériovej výroby,

– definícia a aktualizácia generálnych špecifikácií – štandardov, pre sériové stroje / nástroje, zamerané na zváranie a montáž,

– definícia a aktualizácia modifikácie generálnych špecifikácií – štandardov, pre sériové stroje / nástroje, zamerané na zváranie a montáž,

– návrhy na zlepšenie generálnych špecifikácií – štandardov,

– návrhy na zlepšenie nových strojov / nástrojov počas projektu,

– príprava a definícia údajov pre prototyp nových strojov / nástrojov pred zavedením do sériovej výroby,

– spolupráca s oddelením nákupu (nových strojov / prístrojov) pri výbere nových dodávateľov,

– spolupráca s Výrobným technikom a Technikom kvality pri opravách a zlepšovacích návrhoch za účelom dosiahnutia požadovanej kvality.

Predpoklady úspešného kandidáta

– skúsenosti s PLC programovaním automobilovom priemysle, (oblasť výroby plastových a hliníkových komponentov),

– anglický jazyk – stredne pokročilý (B2) – komunikácia so zahraničnými pobočkami,

– VŠ vzdelanie technického smeru (strojárstvo),

– prax min 2 roky na riadiacej podobnej pozícií, resp. aspoň 5 rokov na pozícií Projektový technik,

– organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Ponúkané benefity

– bonusový systém odmeňovania,

– vianočný večierok a letná športová akcia,

– príspevok na dopravu do zamestnania,

– stabilná práca v nadnárodnej spoločnosti,

– poskytovanie odborných školení a kurzov,

– príspevok na DDS.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je úspešná nadnárodná spoločnosť, výrobca a dodávateľ plastových komponentov kúrenia, chladenia a klimatizácie pre svetoznáme značky v oblasti automotive.

Lokalita
rozhranie BB a NR regiónu
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, resp. dohodou
Mzda
základný brutto plat od 2.000 € + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Monika Abelová
JUDr. Mgr. Monika Abelová

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.