Všetky články probs-davka-otcovske
október 2023

Otcovské a otcovská dovolenka – viete, kedy máte na ne nárok? 

Minulý článok sme venovali dávkam tehotenské a materské. Dnes si povieme viac o dávke otcovské a tiež o nároku na otcovskú dovolenku. Článok pre nás opäť pripravila naša externá spolupracovníčka, právnička JUDr. Michaela Nadubinská.

Čo je otcovská dovolenka

Otcovské alebo otcovskú dovolenku môžu otcovia využívať od 1.11.2022. Táto dávka zo sociálneho poistenia bola zavedená na zvýšenie osobnej zaangažovanosti otcov v starostlivosti o novonarodené dieťa a posilnenie väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v období po narodení dieťaťa.

Otcovia majú nárok na otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období do uplynutia 6 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Ak bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo matky, predlžuje sa 6-týždňové obdobie o počet dní hospitalizácie.

V prípade, ak otec vystrieda mamu na materskej dovolenke po 6 týždňoch odo dňa narodenia dieťaťa (skôr sa to nedá), má nárok na dávku materské v trvaní nasledujúcich 26 týždňov. Môže sa však rozhodnúť nevyužiť otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov počas 6 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa a po 6 týždňoch, keď vystrieda mamu na materskej, bude poberať materské v trvaní 28 týždňov (nevyužité 2 týždne sa mu pripočítajú). V prípade osamelého muža je dĺžka poskytovania materského 31 týždňov, pri starostlivosti o narodené dve alebo viac detí 37 týždňov (ak čerpal predtým otcovskú dovolenku, 2 týždne sa mu odrátajú). Dávku materské môžu otcovia čerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

Sociálne dávky počas prvých 6 týždňov

Počas poberania otcovského môže matka dieťaťa poberať dávku materské, takže dávky zo sociálnej poisťovne dostanú obaja rodičia – mama materské a otec otcovské.

Podmienky nároku na otcovské

Podmienky na poskytovanie otcovského sú obdobné ako pri dávke materské. Otec dieťaťa musí byť v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na otcovské, aktívne nemocenský poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Zároveň musí byť počas 2 rokov pred uplatnením si nároku na otcovské nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ďalšou podmienkou je, že otec dieťaťa sa musí aktívne starať o dieťa. V prípade, ak je otec dieťaťa SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok, ktorý je nižší ako 5 eur, sa toleruje.

Ako požiadať o otcovské?

Otec, ktorý chce požiadať o otcovské, vyplní tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Otec dieťaťa vypĺňa časť A tejto žiadosti – uvádza dátum, odkedy si uplatňuje nárok na otcovské a jeho výplatu. Následne predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý na nej vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Takto vyplnené tlačivo doručí pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade zamestnancov je príslušnou pobočka podľa sídla zamestnávateľa, v prípade SZČO a dobrovoľne poistených otcov, je príslušnou pobočka podľa miesta trvalého pobytu otca.

Ohlásenie otcovskej dovolenky zamestnávateľovi

Rovnako ako pri materskej dovolenke, aj nástup na otcovskú dovolenku je potrebné oznámiť zamestnávateľovi. Ak chce otec nastúpiť na otcovskú dovolenku, mal by to písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár.

Autor článku: JUDr. Michaela Nadubinská, právnička

Ďalšie inšpirácie pre rodičov a budúcich rodičov:

👉 Tehotenské a materské – kedy mám nárok na tieto dávky?

👉 Rodičovský príspevok

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.